Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2015
Makakalimutan ka rin niya.
Pati lahat ng pinangako niya sa'yo.
Lahat ng sinabi niyang gagawin niya at inasahan mo.
Lahat ng plano niya para sa kinabukasan niyo na pinaniwalaan mo.
Lahat yun.
Kalilimutan niya rin.
Isa ka lang naman sa kanila.

Isa ka lang sa mga panandaliang pinasaya niyang…iiwan rin pala.

*v.q.
Vernice Q
Written by
Vernice Q  Farhampton
(Farhampton)   
17.7k
     its gonna make sense
Please log in to view and add comments on poems