Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2015
Nakatingin sa kawalan
walang imik, walang galawan
wala naman ding tinititigan
basta wala lang

akala ng iba ako'y tamad
akala ng iba ako'y problemado
akala ng iba ako'y sawi
akala ng iba ako'y umiibig

pawang walang katotohanan
sana ako'y wag pangunahan
sakit na malalang kondisyon
utak na puno ng imahinasyon

puno ito ng mga pagpapantasya
puno ito ng mga gustong gawin
puno ito ng mga imbensyon
puno ito ng mga opinyon

isip lang ang gumagana
puso na ayaw gumawa
mga bagay na di ko alam kung pano simulan
kulang kasi sa sinop at katalinuhan

walang kinabukasan
walang patutunguhan
sa tulad ko na taong tanga
na puro pangarap lamang
could be translated to this.

Spaced out

Looking at nothing
mute, not moving
staring at nothing
just nothing

Some thinks I'm lazy
Some thinks I'm problematic
Some thinks I'm heartbroken
Some thinks I'm in love

All are not true
wishing not to be judged
sickness of serious condition
a mind full of imagination

it's filled with fantasizing
it's filled with things I wanted to do
it's filled with inventions
it's filled with opinions

a mind that only works
a heart that doesn't want to work
things that I don't know how to start
lacks thriftiness and intelligence

no future
no destination
for idiot person like me
who only dreams
ArthurDKid
Written by
ArthurDKid
6.0k
   Leyla Jude
Please log in to view and add comments on poems