Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2015
Ayokong ituloy 'to
Tila mabilis ang lahat

Pero aaminin ko
Ang sayang tignan ng mga
Ngiti mo
Ngiting nakapagpapaligaya
Ngiting babaunin hanggang pag-uwi

Ngiti **** kay sarap ulit-ulitin
Sa utak kong magulo
Ngiti **** ang sarap isako
Sa puso kong naghihilom

Ayokong ituloy 'to
Dahil gusto ko
Kapag nakahanap ako ng taong
Muling gugustuhin
'Yung sigurado na
'Yung siya na

Pero hindi ma-ikakaila
Nalungkot ako
Nang minsang magkatampuhan tayo
Halos maiyak ako
Parang nung umaga lang okay tayo
Nang maghapo'y hindi mo na ako kinibo

Ayokong ituloy 'to
Tila mabilis ang lahat
Gusto ko sigurado
Uulit-ulitin ko sa makulit kong ulo
Uulit-ulitin ko sa pasaway kong puso

Wala 'to
H'wag mo lang pansinin
Dahil ayokong magustuhan pa kita lalo
Playing safe
Written by
ESP  Antipolo, Pilipinas
(Antipolo, Pilipinas)   
4.4k
     Eternal Envy, ---, Day Wing, --- and Pax
Please log in to view and add comments on poems