Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2015
Nais ko lamang makita ang bayan,
Sigla ng unawa sa kasarinlan.
Bagkos natatanaw ang puot at pighati
Sa lupaing nais muling ibalik.

Bago sana idaing ang kawalan
Sarili muna'y puno ng kasiglakan
Bagamat pagtitiis ang ninais kabisaduhin
Pananampalataya sa Diyos ang dapat isa-isip.
ArominizedM
Written by
ArominizedM  M/Manila
(M/Manila)   
2.8k
     Ashari Ty and Day Wing
Please log in to view and add comments on poems