Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2015
Shantaigh siad a bheith
Chomth grámhar is Méidé agus a hIonsáin
Shantaigh siad a bheith chomth cáilúla is Didió agus Aeinéas.
Chomth torthúil is Iocasta agus Éideapús
Bhog siad le chéile

Ach ansin tháinig   na troideanna  
Agus bhi siad chomth trodach is Alastair agus a namhaid Dáirias.
Scar siad.
Agus nil aon chór thart.
Bhuel, sin é an scéal, nach ea?
Oh, classical studies. How f*cked up you are.
Written by
The Cripple  Dublin
(Dublin)   
1.6k
 
Please log in to view and add comments on poems