Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 2015
Nakakasawa nang mag isip ng mga salita
Para sa mga taong hindi naman nakakakita
Lahat isinisigaw sa hangin
Mga nakatago at nabubulok na damdamin
Sa kadahilanang ito, ako nalang ay kakain
Nang ang oras ay hindi na masayang pa
Buti pa sa Jollibee, bida ang saya
Marinela Abarca
Written by
Marinela Abarca  MNL
(MNL)   
Please log in to view and add comments on poems