Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 2015
Nætter jeg faldt i søvn til blide toner
i en salig strøm af længselsfuld lyrik
citeret af stemmer i takt med
dit hjertes ****
bag brystkassen ved min kind

Mens drømmende melodier faldt
ind i rytmen fra dit rolige åndedrag
og den stille efterklang af
lyden fra tabte toner
for altid at minde mig om dig
Helene Josephine
Written by
Helene Josephine  Denmark
(Denmark)   
  1.0k
 
Please log in to view and add comments on poems