Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2015
Verden ligger i et sterilt samsurium af apati.
For mig er verden udenfor, og jeg er udenfor verden.
Tankefulde unge simplificeres af normer og repetitionens pragt.
Udenfor, står de
uforpligtende bagateller født i overspringshandlinger.
Med ren marmor under vinter-violette negle,
holder de deres blå sjæle i hænderne -
Tænker Soma-Sema
To fingre i halsen, kolde hænder, ødelagte glasknogler;
Nærmest spirituelt.
Er det sådan man gør udenfor?
Kroppen er sjælens grav
Emilie Vedel Hagelskjær
Written by
Emilie Vedel Hagelskjær  Danmark
(Danmark)   
946
   bis and ---
Please log in to view and add comments on poems