Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2011
20 minuter av frihet känns det
den härliga, kyliga brisen är renande.
Små fåglar delar glädjen av en ny dag.
Solen småtittar genom träden som släpper
små löv som liknar snö.
Trädens vaggnade och vinden påminner mig
om havet. Det känns fridsamt,
Jag vill stanna kvar.

10 minuter kvar av frisk vind som blåser
genom mig, känns helande. Alla tankar
försvinner.
Jag vill stanna kvar.

5 minuter kvar av otrolig harmoni av
öppet sinne for skönhet och inget annat.
Av känslor som flödar genom mig, av att
vara en del av det hela, av att vara
älskad och uppleva detta med all sinnen öppna.

Tiden är ute men jag vill stanna kvar. Nostalgi
“A Fall Moment”

20 minutes of freedom it feels
the wonderful chilly breeze feels cleansing.
Small birds share the joy of a new day.
The sun peeps through the trees that let go
of small leaves that  remind me of snow.
The waddling of the trees and the wind reminds me
of the ocean. It feels peaceful,
I want to remain here

10 minutes of fresh wind that blows
through me, feels mending. All thoughts
disappear.
I want to remain here

5 minutes left of unimaginable harmony of
an open mind for beauty and nothing else.
Of feelings that flow through me, to be
a part of the whole, to be
loved and experience it with all senses open.

Time is up but I want to remain here. Nostalgia
Ewelina Nowakowska
Written by
Ewelina Nowakowska  F/Pennsylvania
(F/Pennsylvania)   
1.3k
   ---
Please log in to view and add comments on poems