Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feb 2015
SATANISK SELVISCENESAT SÅRBAR
SJÆLSFORLADT ****** SOVER
SIERRA LEONE SKELET-SAMFUND SULTER
SYGDOM
SAMFUNDET SLUBRER SYREREGN
SLÆGTSFORSKNING SNURRER SLØJFER SYDOM SOLSYSTEMET
SNEDIGE STEDORD SYNSBEDRAGER SKØNHEDENS SKALPEREDE SILHOUET
Emilie Vedel Hagelskjær
Written by
Emilie Vedel Hagelskjær  Danmark
(Danmark)   
Please log in to view and add comments on poems