Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 2015
Skovene minder mig om frodigt eventyr
En eksotisk og frafalden tilværelse
Et sted vi blot besøger sjældent
Henlagt for sig selv
Jeg hører til i bladene
Smager på jorden
Men forlader den tomme verden
Når mørket gør træerne sorte
Written by
AnnaStorm  Denmark
(Denmark)   
582
 
Please log in to view and add comments on poems