Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 2015
Nat
I de aller
længste
sorte, mørke nætter
fyldt til randen
med regn
er det så rart
at vandre
forpjasket
fordrukken
over det brolagte
søgende efter det
absolutte ingenting
i mørke kopper
med den næste salige lykke i.
Ordomkasteren
Written by
Ordomkasteren  Copenhagen, Denmark
(Copenhagen, Denmark)   
Please log in to view and add comments on poems