Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 2015
I knivskarpe stiletter galoperer jeg tværs gennem København. Broerne rejser sig som bjerge, og jeg bestiger dem med glasskår under mine gribende negle. Med isklumpede propiller stirrer jeg mig blind i mørket. Jeg skråler af ubehag og mine øjenlåg sitrer i takt med bumpene i min halshvirvel. Vanviddet er larmende, og rødvinen forstærker den skrattende bas. Min mund er tør som en ørken, men den har heller ikke noget fornuftigt at sige. I knivskarpe stiletter galoperer jeg tværs gennem København.
Ordomkasteren
Written by
Ordomkasteren  Copenhagen, Denmark
(Copenhagen, Denmark)   
856
   Ordomkasteren
Please log in to view and add comments on poems