Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
 Feb 2016 Piolo Quintos
Ysa Pa
Habang ang oras ay dumadaan
Ako'y nag-iipon ng tapang sa katawan
Upang mailabas ang nadarama
At sa isang iglap, may himala
Tila naghelera ang mga tala
Na sa aking paghinga
Ang aking bibig ay bumuka
Sa wakas, nasabi ko na
Habang nakatitig sa iyong mga mata
Ang aking matagal na kinimkim
Ang aking kaisa-isang lihim
Ang matagal ko nang nais wikain
Ay narinig mo na mula sa akin
Ngunit bakit ganyan ang reaksyon mo
Natawa ka, na parang ako'y nagbibiro
At narinig ko mula sa iyong mga labi
Mga salitang hindi ko mawari
Para bang nawalan ng pag-asa
Dahil nung sinabi ko na mahal kita
Hinawakan mo ang aking kamay
At ang sagot mo lamang ay
Huli na, dati minahal kita
Pero ngayon, hindi na
Tapos bigla kang ngumiti
Sabi mo'y ako'y nalilito lamang, nagkakamali
Niyakap mo ako at binulungan
Hindi mo ako paaasahin, gaya ng ginawa ko sayo noong nakaraan
 Jun 2015 Piolo Quintos
niamh
Little whispers
reverberate like thunder
leaving devastation
in their wake
 Jun 2015 Piolo Quintos
Ysa Pa
Mali pala ang nasa isip
Ito pala'y isang panaginip
Buhat mula sa maling akala
Na sakin ika'y tinadhana

My thoughts were not what they seemed
Turns out all this was just a dream
Brought upon by false convictions
That for us a red string was drawn

Ginising mo ako sa katotohanan
Na lahat ng bagay ay may hangganan
Pero kailanman ay hindi ako nagsisisi
Dahil totoo ang ating pagmamahal kahit sandali

You opened my eyes to reality
That things can't last for eternity
I have no regrets what so ever
Because we had a short but real happy ever after

Hindi ko lubos na pinahahalagahan
Ang walang hanggan
Dahil ang importante ay
Ang pagmamahal na buo at tunay

For me, the existence of forever
Doesn't really matter
What's important is
The realness of love amidst the adversities

Wala akong galit na ipadarama
O ganti na sana ikaw ay magdusa
Walang hinanakit na dinadaing
Kundi salamat sa pagmamahal habang ika'y nasa aking piling

For you, I have no rage to release
No vengeance to accomplish
No sorrow to let go
*But  for the love while you were mine, I only have gratitude to bestow
*~So I made this poem using my native language (Tagalog) and the italicized text is the english translation. I just realized that it has been a while since I last wrote a poem in tagalog.
 May 2015 Piolo Quintos
IvyB Xx
" Don't ever put your happiness in someone's else's hands.
They'll drop it.
They'll drop it every time"
By Christopher Barzak
 May 2015 Piolo Quintos
Selfless
There's only a key to every heart,
Her key is you
His key is you
Their key is you
My key is you too

Unlock our hearts
Let us feel the pain to realm
Let reality pour through our pain
Let it continue to bleed

Unlock our hearts
Let fear haunt us down
Let it make us dauntless
Let it continue to bleed

Unlock our hearts
Let our lungs imbue
Let our words obsolete
Let it continue to bleed

Let it bleed
As long as we plead
To *love
Fear of bleeding, but we bleed every second
 May 2015 Piolo Quintos
kj
disillusions of the soul
falsify the truth of the now
so we fall back remembering
lost times where people
met in space and light
that paralleled a greater life
 May 2015 Piolo Quintos
Anon
I will tell you;
I love you, I love you, I love you
If the absence of my voice leaves you suffocating
Until I fill the air in your lungs

I will show you;
I love you, I love you, I love you
If every touch of breath from my shaky lips
Sets your heart on fire

I will prove you;
I love you, I love you, I love you
If my warm embrace is what you seek
on dark stormy nights

I will do whatever it takes
As I am mesmerized by
your whispers of sweet nothings,
and your wonderful being

I intend to keep your heart
forever
Simply because;
I love you, I love you, I love you.
I held her with my eyes -
My dreamy eyes
I lifted my arms
They seemed like wings
My volitant night
I believe I can fly too
Heaven 2.0 need not wait.⁠⁠⁠
Next page