Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Nix Brook Jan 28
sa hindi sadyang pagkikita
mga matang aligagang nagtugma
bagkus pinagsawalang bahala
ba't paglalaanan ang 'di kilala

mga hindi tukoy na adhikain
ultimo interes iyong hahagilapin
bakit sayo'ng presensya pa-aalipin?
kung dusa't pighati ang siyang babaunin

mga kalakip ng hiram
hantungan ay paalam
wala kung sino ang may alam
mga damdaming kumakalam
unang paksa
Nix Brook Dec 2020
karagdagang saya
ay 'di nangunguhulugang
kabawasan ng lumbay
biglaang daloy sa isipan
Nix Brook Dec 2020
Sana hindi na sinambit
pa ang mga katagang
"nandito ako para sa'yo"
Na sa tuwing ika'y aking ginugusto,
trato mo saki'y panggulo

Nawa'y hindi mo nalang
ipinaramdam na minsan
mo akong inako

Kung sa huli'y wiwika na...
"patawad, ika'y napunta sa'kin— maling tao"
Nix Brook Dec 2020
Gusto kong makalimot
Gusto kong kalimutan lahat
Lalo na yung masasayang alaala
'Yun yung mas masakit, mas gumuhit
Kung paano ka naging sanhi ng aking pag ngiti
Ngayo’y katumbas kung gaano kahapdi

Bumalik ka sa simula
Tignan mo kung gaano ka
kasaya pag kasama siya
Kung gaano ka niya napapasaya
sa walang kwentang bagay
Alalahanin mo siya,
siya lang yung kayang
mag pangiti sayo ng tunay

Isipin mo lahat ng plano n'yong dalawa,
lalo na ngayon, kung paano makakamit
Iba siya,
kasi   s i y a
yung naging tahanan mo
noong mga oras na naging palaboy ka
  Dec 2020 Nix Brook
The Lonely Poet
Can we stay here forever?
In a moment where I don't have to worry?
Away from the judgement of the world,
Where you and I can just be you and I?

A moment in the sun, holding hands,
A moment at the beach, together in the sand,
A moment in the night, kissing under the moon,
A moment together, just me and you.

                                                 Forever
      

         Is


                             Easy


Moments


                                         Are


        Harder
  Dec 2020 Nix Brook
Rose
I crave to write the way I used to write
With punctuality and natural rhyme
Maybe now I just don't have the time,
The passion, or right mind
These words, I can just no longer find
I don't see things the way I used to
It's like I'm going blind
Nix Brook Dec 2020
Lungkot at bugnot sa kawalan
Mga suwestiyon sa kapaligiran
Sa kung paano nila pinangangatawanan
Lahat sabik sa kasarinlan

Sa bawat paling ng labi
Matang may tagong hikbi
Lumbay ang tanging katabi
Paano uusad sa bawat gabi?

Hahayo't mag papatuloy
Minsang naging sabik sa daloy
Subalit bunga'y nalunod sa kumonoy
Nais matamasa biyayang sinaboy

— The End —