Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Jane Deer
Denmark    Det eneste jeg kan gøre er at fortsætte med at leve indtil jeg føler mig levende igen
graven   
bis
bis
København    Dancing queen
Kbh    kaffe mere kaffe meget kaffe mest kaffe

— The End —