Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Alaala ang pinakamalapit na tugma
Ng mga tala.
Kapahina ang kakambal nitong
Pinakamapait na salita: Pangungulila.
Nang pagtingala
Sa buwan na ningas ng maamo **** mukha.

Kaya, sa kawalan ay mapapako.
Mapagtatantong
Bituin ka sa apat kong dako.
Hilaga, Kanluran, Timog, at Silangan.
Doon kita matatagpuan.

Ikaw, ang siphayo ng malamig na gabing pinili kong makasanayan.
Ikaw na siyang unan, kumot, at hanap-hanap kong dantayan.

Ikaw, ang pinakamataimtim na bulong sa mga bulalakaw.
Ang nag-iisang hiyaw.
Na kung hahamunin man akong bigyang-kahulugan ang salitang balang-araw,
Ang isusulat kong depinisyon ay ikaw;
Ang pinakainaabangan kong bukas
Matapos sariwain ang kahapon at nakalipas.

Ikaw ang uniberso.
Wari'y ang lawak ng kalawakan
Maging ang mga kislap nitong hindi pa natutuklasan ninuman,
ay hindi sasapat kung ikaw ay aking ilalarawan.
Ikaw na napiling pag-alayan ng pag-ibig na matagal kong inipon at iningatan.

At wala akong ibang maramdaman
Kundi matuling ikot ng mga planeta
At mga nagbabanggaang kometa.
Subalit hanggang kailan?

Mahal, kapos ang haba at katahimikan ng gabi para lamang pakinggan ang dalawang pusong nagsisimulang bumuo ng kanilang istorya.

Araw ay marahang pinasisingkit na ang mga mata.
Umaga na subalit mahal pa rin kita.
Sinta, tinatangi kita.

-wng
I don't have enough words to convince you how real this is; how deep I feel; this is the most I can give you.
 Oct 2015 ESP
KLi
Working Gal
 Oct 2015 ESP
KLi
I woke up at six
Feeling nauseous and sick
Didn't like moving
As if the bed is embracing

But I had to rise
To cook food and eat rice
Prep for work and revitalize
Practice smiling and be nice

Wake up little sunshine
Make your dream beam with lines
Get up and realize
The goal you have in mind
8am at the office.
 Jul 2015 ESP
KLi
Buntong-hininga
 Jul 2015 ESP
KLi
Sa pagpikit ng mata
Bago humimlay sa kama
Ang nasa isip ay ikaw
Parang bulalakaw

Humihiling na sana
Ikaw at ako
Tayo
Pag ang panahon ay naging sakto

Kapag may magkasintahan
Sa unahan man o likod ko
Ang sa isip ko ay ikaw, tayo
Pero wala palang tayo

Wala palang dapat isipin
Walang palang...
Wala...
Ilusyon
Bula

Kathang-isip lamang ang lahat
Buntong-hinga

Ikaw ang hangin
na lumabas mula sa akin
sa pamamagitan ng isang malalim

na malalim

na malalim

na buntong-hininga.
 Jul 2015 ESP
KLi
It’s how you caressed your paint brush
Like a magic wand
which added color to that plain ground
that captured my heart
At that very moment,
I know I’m yours forever
No, not my body, nor my mind
But my soul
It’s now yours, only yours
What a wonderful person he is
I said to myself
I painted a picture of us
In my mind we’re together
I had an illusion that we have
a very promising future in coming days or sooner
My mind went wild
created stories within blinks of my eyes
You were meters away
But in my thoughts
We are talking
We’re in love
Until a woman came
Went by your side
My world was shattered
Into purely fine pieces
I fell
I broke
You’re in love
Not with me
But with her
 Jun 2015 ESP
Ayelle Garcia
Bigkis ng nakaraang napagtanto,
Kamalayang pawang kay gaan.
Pero sa malay ba ng musmos na santo
Kung panaginip ba or mapaglaro ang nagdaan.

Hindi ko lubos iisipin kung mag-isa ang hangin
Sa pagtulak ng mga batingaw,
Bagkus umusbong na ang talinghaga't tingin
Sa musmos na pumanaw na sa katotohanang pumukaw.
one of the rare times I write poems in the Filipino language, and it's hard to translate some of the words cause they're deep and the meaning changes. but props to the rare times I write in my native language.
 Jun 2015 ESP
IsTeddy
Actuallyty
 Jun 2015 ESP
IsTeddy
The sadness is eating me
Alive and hole
Then there's nothing left
Not a Mark
Not a Soul

But what's with this sense? It seems right
Am I satisfied?

I'm locked inside these walls
Can someone knock and let me flow
These tears are not enough
Everything is hidden under those laugh

Then I came to realize
It's not worth it
The sunset, clouds, tears and ocean
All are heavy behind my back

I want to be saved
From my life-eating shade
There's no one around
I see myself under the ground

Then it scares me, What I might leave behind
Everything, everyone, the probability
Of what if I might be Happy?

That these sunset and clouds are worth it
That I might witness the unseen
And all this time, these people needed me
 Jun 2015 ESP
Gwen Pimentel
Pinapanood malunod ang mundo
Mula sa aking bintana'y natatanto
Bayan ko'y dahan dahang inaanod
Inaanod na rin ata ang puso ko

Walang daang madadaanan
Walang makatutulong sa nasasaktan
Dahil ang tutulong dapat, ay nasaktan na rin

Sinagasaan ng bagyo ang ating bansa
Binanyagang may pinaka-masayang mga tao
Bakit kaya tayo pa ang napili ng Panginoon?

Siguro dahil alam Niya na makakabangon tayo
Siguro dahil matibay ang ating pananampalataya
Siguro dahil may leksyon tayong dapat matutunan

Kahit ano pa man ang dahilan, salamat Panginoon na muli Ninyo kaming ibinangon
Song turned poem (or is it poem turned song..) during the supertyphoon Yolanda. #throwback


Creds to Marco for the first stanza
Next page