Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
ang   lang   kung   ako   hindi   naman   nang   sayo   gusto   imahinasyon   lahat   puso   akong   para   ngunit   ginusto   sunod   rin   hangin   upang   totoo   bang   alam   xekis   paano   kong   namang   kitang   magagawa   tumatakbo   parang   grabe   mong   pero   hihintayin   ginamit   mapigilan   namimiss   kasi   maging   pakiramdaman   hinahabol   nagpanggap   lamang   mangyayari   gaano   sadyang   sarap   natin   babalik   nahulog   akin   aking   nananaginip   pang   ayaw   pagitan   kakailanganin   salitang   tingin   ano   kay   isipang   amo   nangyari   luhang   gamitin   mapasaiyo   mananatiling   sinasambit   mensahe   ito   nakasiksik   wheel   sapagkat   malaman   oras   isang   nagpagamit   hahayaan   kayo   kaibigan   tabi   gustong   makapulupot   aso   linta   nakatatak   dahil   diba   pake   laging   isipan   nakakapagod   mismo   malulumpo   walang   puro   satin   nagdududa   ganito   inyo   landas   pagbagsak   inisip   gagamitin   nagpapigil   ayoko   inakalang   umibig   makasulot   ahas   third   maangkin   bumalik   mismong   matatamis   kahit   sabihin   kabute   atin   ayun   kumpletuhin   kabigi   kahirap   paibigin   lumayo   gising   pangalan   iyong