Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
ang   nga   bakit   ako   ikaw   ngayon   mga   nahulog   pero   ewan   puso   noon   hindi   taong   tanong   naman   siya   kaya   tayo   sayo   lahat   parin   kung   natin   tas   hirap   nangyari   pilit   gusto   eto   wala   bago   sakit   para   yung   huli   talaga   kailangan   girl   nilalaman   lucky   paasa   bawat   nabihag   humahanga   malaman   halos   ayoko   nagmamahal   pinaglalapit   muna   pano   masaktan   nung   lang   pinili   akong   sagot   naiisip   tanggapin   pala   kanya   ginawa   iyon   maging   kahit   sapat   minsan   din   nating   ngunit   buong   lumamang   nagaabang   kasi   inaasahan   napili   nangangamba   alipin   ito   kiligan   nakilala   ulit   pagkakakilala   naglalaho   kamahal   iba   tapos   rin   sana   binubulong   kapag   yonminsan   naalala   tapat   minahal   nakagawa   kita   naloloko   lubusan   dami   bat   yon   pati   tumatagal   mali   mundo   magkakilala   tadhana   baka   pinagpapalit   muli   pasensiya   mahal   itapon   madaming   kitang   pafall   susunod   sila   tong   nagbibigay   itinadhana   angyare   simula   akala   hays   swerte   motibo   heartthrob   nagkakagusto   unexpected   sadyang   pangyayaring   paulit   habang   babae   mapaglaro   umpisa   naghahanap   kayo   palang   pagasa   maulit   sumagot   nakukulong   tama   nirereto   daming