Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
 Mar 2018 leeannejjang
RuiSJ
Sa mundo na puno ng sila
May isa, dalawa, o higit pa,
Nananatiling takot lumayo...
Umapak sa lugar na hindi sigurado.
Isa ka ba sa taong alipin ng utak na gulong gulo?

Sa isang sulok nakikiusap,
"tama na. masakit na."
Sa mata'y luha, tahimik na umiiyak.
Walang nakaririnig ng sikretong ingay
Galing sa pusong winawasak ng kadiliman sa kaibuturan ng pagiisip **** ayaw lumiban.
ngayo'y maaring di mo alam,
Di maipaliwanag.
At sa hirap, nais mo ng iwan.
Wag! Kaibigan...
Maaring kahapo'y limot
Ngayo'y wala pa ring sagot.
Ngunit baka bukas, andun na ang saplot,
Sa katanungan **** hubad na kung saan saan hinuhugot.

Hindi ka nag-iisa,
Kahit iya'y nasabi na.
Hahawakan ko ang braso, ang kamay na lumaban sa giyerang sarili mo ang kamatayan.
Halika kaibigan, tayo'y parehas lamang.
Sundalo sa laban ng imahinasyong walang ilaw.

Tao lamang din tayo, nawawalan ng kalakasan.
Maaring sa paningin nila tayo'y iba.
Pero ang lugar na likha ay hindi lang para sa kanila.
Kung kaya't magiging maayos ang lahat.
Hindi ibang tao ang nagdidikta,
Sa sarili **** may pagkakaiba.
Kaya ayos lang kaibigan, ayos lang.
Mas malakas ka sa tinuturing **** kahinaan.
 Nov 2017 leeannejjang
AB
I find myself doing the things you used to do.
The way you'd bite your lip when you were thinking.
The way you'd put your hands together
During a scary movie.

I find myself mimicking the little things
That I loved about you.
And it breaks my heart to feel this;
That I can't get you out of my head.

Your actions, your smile, your voice:
They're imprinted in my brain.
You became a part of me
And I think that's what made it hurt so much
When you left and took that part of me
With you, away from me.

Everybody tells me
"Just get over it"
"Move on"
"It was just a stupid summer crush"

But you were everything to me
And I don't think I'll ever be able to feel that again.
I steeled my heart and closed off my mind.

I'll never let anyone in like that again.
Never.

But sometimes... I want to
Some people you just don't get over. I don't care what others say. There's some love that stays with you despite the hurt or the time that passes.
 Nov 2017 leeannejjang
ryn
Open Book
 Nov 2017 leeannejjang
ryn
My digits tremble
as ink falls to paper
Drip...
Drip...

I know you’re listening


My eyes blur
as tears fall to smudge
Blink...
Blink...

I know you’re watching


My insides crumble
as these words are written
Creak...
Crash...

Because I know you’re reading
 Nov 2017 leeannejjang
bluevelvet
If anything awkwardness
Is an attractive attribute
A lot of people find enduring

And I am awkward,
A social pariah
I stutter and hardly make eye contact

I run my hands through my hair,
Bite the skin from my lip
Trip over what I mean when I speak
And over thin air

I am awkward
I am me
 Nov 2017 leeannejjang
Haruhi
"You're like the sunset" I said to her

"Why?" she answered.

I stared to the sunset while saying,

"Sunsets are beautiful. Everyone loves it even though they can only stare or look at it. But nobody owns them. Nobody can own them."

"Just like you" I said quietly as if she won't hear it.
When its over, Im going to scream out of happiness until I lose my voice
When its over, I will leave my room
When its over, I will read that book I bought months ago
When its over, I never want it to come back
When its over, I will brush my hair
When its over, I will finally open my windows
When its over, I will make plans and keep them
When it's over, I'll let people meet the real me
When its over, I can do what I want because I'm no longer in control

When depression is over, I will be free.
Next page