Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Jul 2020 · 737
Maria Ressa Theme Song
KHAYRI RR WOULFE Jul 2020
Maria Ressa, ano'ng problema?
Ba't hanggang ngayon, mukha pa ring lamanlupa?
Nagkakalat-lagim sa mga balita
Mayro'ng yayari sa'yo.


Ito'y kuwento ng....
....isang BULATE,
TUKMOL sa umaga,
TUOD sa gabi,
Pisngi man niya'y punuin ng kolorete
Mukhang BANGAW pa rin, walang silbi
Ibaon na ang IMPAKTA.


Maria Ressa, ano'ng problema?
Bakit mukha pa ring nayuping pugita
Mga galamay mo panggulo sa media
Mayro'ng yayari sa'yo.


Ito'y kuwento ng....
....mga payaso
fake news sa umaga,
fact-check sa gabi,
mukha nila ay sintigas ng adobe
bungo naman laman ay kamote
Ututin pa ang bunganga


Maria Ressa, ikaw ang problema
Hilig **** magkalat ng maling balita
at kapag sinita biglang magpapaawa
#DefendPressFreedom kuno?!


Ito'y kuwento ng....
....mga bulate
walang voter's I.D.
banyaga kasi
bida-bida, sumasama pa sa rally
wala namang bilang, hindi noypi
i-deport na sa kangkungan


Maria Ressa, walang problema
kahit maglaho pa tulad mo sa media
Marami pang ibang magbibigay ng balita
Walang manghihinayang sa'yo


Ito'y kuwento ng....
....mga bulate!
Date
15 July 2020

Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.

Note
This poem criticizes a public figure, an act that is within the scope of free speech and shall not constitute harassment.
Inspired by Magda of Gloc9/Rico Blanco.
Feb 2020 · 305
M.O.R.B.I.D.
KHAYRI RR WOULFE Feb 2020
Mangled my skull for Osiris,
Offals fed to the Ancient Tree,
Red, anguished apotheosis,
Blood-sealed bargain has set me free.
I no longer live in darkness...
Darkness now dwells inside of me.
Written
01 November 2019

Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Feb 2020 · 413
S.H.A.D.O.W.
KHAYRI RR WOULFE Feb 2020
Silently trailing your every step
Hollow creatures from endless pit
Abyssal phantoms gripping your feet
Disguised as illusions in your eyes
Obscured expectants for your demise
Waiting to pull you down to the deep.
Written
November 01, 2019

Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
KHAYRI RR WOULFE Nov 2018
Unang gabi sa huling sandali
Nag-aagaw ang ilaw at dilim
Katahimika'y namamayani.


Nakatayo sa gilid ng bangin
Isang hakbang tungo sa libingan
Nakapikit ngunit nakatingin.


Sumilip ang buwan sa kalangitan
Hudyat ng katapusan ng duyog
Tuluyang bumukas ang pintuan.


Lumiyab ang bawat alikabok
Mga alitaptap na dumadapo
Sa bawat sugat nangingimasok.


Buhok ay nagsimulang lumago
Sabay sa pag-ikli ng hininga
Nagpupumiglas sa bawat pulso.


Isang bulaklak na bumubuka
Dugo at ginto ang tanging dilig
Usbong sa hungkag at tuyong lupa.


Buto at laman ay nanginginig
Balat ay nagsimulang uminit
Halik ng apoy sa pulang tubig.


Umuungol sa bawat pagpunit
Likuran na may bagong pasanin
Ngipin na sukdulang nagngangalit.


Nakalutang sa payak na hangin
Kamay ang nagsisilbing kandila
Maglalakbay sa tulay na itim.


Isang sulyap bago kumawala
Ibinuka ang pakpak na pilak
Huling yugto ng pakikidigma.
Written
11 November 2018


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
KHAYRI RR WOULFE Nov 2018
Through the hollows, into the grey
Across the rolling hills of pain
Run all night till the darkest day.When shadows behind the mists play
Charge forward to the silent rain
Through the hollows, into the grey.As our memories fade away
But the signs in the sky remain
Run all night till the darkest day.As the leaves in the forest sway
Doubt the trees and keep on running
Through the hollows, into the grey.
When the road breaks along the way
As the shadows come forth crawling
Run all night till the darkest day.When the time comes for us to play
As they come to where we're hiding
Through the hollows, into the grey
Run all night till the darkest day.
Written
05 November 2018


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Aug 2018 · 16.3k
ALIK(ABO)K
KHAYRI RR WOULFE Aug 2018
Hindi na natapos ang bagyo
At muling bubuhos ang ulan
Hindi na natapos ang araw
Hanggang masunog ang kalangitan.


Walang patid ang hangin
Lahat ng bagay ay kayang liparin
Rumaragasa ang tubig
Ngunit walang luhang kayang pawiin.


Hinahanap pa rin ang umaga
Kahit tanghali ay lipas na
Hinahanap pa rin ang liwanag
Humupa man ang sakuna.


Gumuguho pa rin ang lupa
Tinatabunan ang nakaraan
Gumuguho pa rin ang bundok
Gumuguho rin ang kapatagan
Gumuguho ang mga burol
Gumuguho ang mapupurol
Matalim man ay guguho rin
Pasusukuin ng suliranin.


Gumuguho ang lahat
Gumuguho sa bandang huli.


Hindi na natapos ang pagkawasak
Bumabagsak ang tulay na puno ng bitak.


Hindi na natapos ang paglisan.
Basa pa ang libingan,
May ihahatid muli sa himlayan.


Hindi na natapos ang unos
Delubyo sa gitna ng buhawi
Lindol sa gitna ng tagtuyot
Hinagpis sa gitna ng pagkamuhi.


Panaghoy sa dulo ng pagkasawi.


Dito na lang ako sa lilim
Kung saan nag-aagaw ang liwanag at dilim
Magkukubli sa isang sulok
Hanggang lamunin ng alikabok.


Hindi na natapos ang gabi
At tumigil ang orasan
Hindi pa tapos ang bagyo
Ay bumubuhos muli ang ulan.
Written
12 August 2018


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Jan 2018 · 949
B.O.U.N.C.E.
KHAYRI RR WOULFE Jan 2018
Bagong-bago
no'ng panahon ni Nokia


Oras-oras
keypad tinitipa


Upang maabot
ang final level


Na babalik din
sa unang level


Cheat code gamitin na
para mas masaya


Everwing ni FB
ay walang panama.
Written
10 August 2017


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Jan 2018 · 933
C.O.R.P.S.E.
KHAYRI RR WOULFE Jan 2018
Craving, hunting for human flesh
Obnoxious beasts have been unleashed
Roaring, growling, killing spree
Pierced limbs flying as we flee
Severed heads hang on the tree
Eyes are watching, run with me.
Written
01 November 2015


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Dec 2017 · 491
M.I.Y.A.K.O.
KHAYRI RR WOULFE Dec 2017
May you never
rest in peace

In your grave
bereft of grace

Yield your worms
and decompose

All your flesh
and blood and bones

Kangkong is veggie
that grows in water

Okra is known as
the Lady Finger.
Written
02 August 2017


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Dec 2017 · 485
I.Z.A.B.E.L.
KHAYRI RR WOULFE Dec 2017
Isang batang babae
ang pangalan ay Izabel


Zabel ang palayaw
nakasuot ng kahel


Ang lahat ng ito
ay pangarap niya lang


Batang babae
isa palang hukluban


Eskandalo niya ay
kanya nang tinatakasan


Lahat ng patunay
pilit niyang pinagtatakpan.
Written
02 August 2017


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Dec 2017 · 389
D.A.N.I.L.O.
KHAYRI RR WOULFE Dec 2017
Dadalawin kita
sa iyong guni-guni

Aapihin kita
sa lahat ng sandali

Nanamnamin ko
ang lahat ng 'yong pighati

Igagapos ka
umaga, araw at gabi

Lagi mo na akong kasama
sa 'yong tabi

Oras mo sa mundo
ngayo'y nagmamadali.
Written
02 August 2017


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Dec 2017 · 870
FART, BURP, BARF
KHAYRI RR WOULFE Dec 2017
****! ****! ****!

Burp! Burp! Burp!

****! ****! ****!
Written
02  August 2017


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Nov 2017 · 580
Juckerspiel
KHAYRI RR WOULFE Nov 2017
Slowly, but surely
tearing you apart
I can make it easy
coulda made it fast
then again,
where's the fun in that?
Now you see me,
now you won't
Still I'm standing on my own
Under the ground, I lurk
Behind those walls, I work
Watch out, watch out
I'm right beside you
I'm the Gippeto
in all those Pinocchio's
Praising thee, fooling thou
Knowing thy secrets as you go
Skeletons in the closet
unlocked by Skeleton key
Under thy bed
Pennywise will be
Oh no, don't dread
we've only just started
Prepare my friend
For far is the end
Hey, look, a House
a House of cards
burning, ashened
turned into dust
blown by the wind
gone in the air
the whole little kingdom
is reduced to nil
Remember now
and listen clear
in every game, in every poker
the Queen could never beat the Joker.

Lose.
Die.
Repeat.
Written
13 November 2017Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Nov 2017 · 1.3k
Wala Na Ang Dati
KHAYRI RR WOULFE Nov 2017
Wala na ang dati
ang natira ay pighati
mundo ay nahati
at naglaho ang buwan

Anino ay lumisan
humalo sa kadiliman
ulan ay tumahan
ngunit ‘di ang bagyo

Kulog, kidlat, alimpuyo
tangay ay laman at dugo
mga baling buto
lagusan sa hangin

Naroon ang dating
ngayo'y isang pangitain
bilanggo ng salamin
magdadalamhati

Dahil wala na ang dati
Gabi sa panghabang-panahon
Aasa sa mga bulong
Lalakad, tatalon...
Written
31 October 2017


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Aug 2017 · 7.0k
Jamaedurian
KHAYRI RR WOULFE Aug 2017
Si Jamaeda:
Isa siyang matrona
na ang pangarap
ay ang wagas
na kagandahan.
Palagi siyang
nilalait ng kanyang
mga kaeskwela.
Maging mga kapatid niya
ay nilalayuan siya.
Samantala,
ang mga magulang niya
ay ikinahihiya
ang kanyang
kakatwang presensiya.

Isang araw,
kanyang natuklasan
isang natatanging pormula
upang makamtan
pinakamimithing kagandahan.

Mula sa laboratoryo
lumabas ang isang
mestisang diyosa
na siyang nagdulot
nang tiyak na pagkahulog
ng bawat panga
na nilalampasan niya.

Puri dito, puri doon.
Ang tainga niya
ay pumapalakpak.
Kaway rito, kaway doon,
hindi siya matigil
sa kahahalakhak.

“Sa wakas,”
ika niya,
kagandaha'y napasakanya.
Subalit,
ngunit,
datapwat,
langit biglang
kumulog,
kumidlat.

Habang ang diyosa'y pauwing
mahinhing naglalakad,
nakasalubong niya
ang isang matrona
na siyang nagpaalala
ng mapait na nakaraan niya.
Itsura ng matrona
sadyang kasuka-suka
mas masahol pa
sa dating muka ng diyosa,
wika ng marami
pinagsukluban ng langit at lupa
maging impyerno ay nakialam pa.

Hiling nito sa diyosa
ibahagi ang sikreto niya
sa pagbabago ng uling
at naging isang ginto,
ngunit ang kagandahan
ng diyosa'y panlabas lang
sapagkat kanyang budhi
lubos-lubos ang kaitiman.
Itinaas ang kilay
at saka pumanhik,
hindi niya namalayan
ang nagbabadyang panganib.

Plok! Plak!
Inay ko po'y kaysakit!
Ang diyosang marikit,
napasubsob sa putik.

Ngunit sa halip
na malambot ang lupang hahagip
'yon pala'y sa ilalim
may nakatagong talim.
Matigas niyang mukha
ginuhitan ng pait
ang maladiyosang matrona
nasiraan ng bait.

Lahat ng tao'y
naengganyong lumapit,
sa lakas ng kanyang sigaw
dahil sa sobrang sakit.
Imbis na tulunga'y
pinagtawanan, nilait.
“Hahaha! Buti nga sa 'yo,
mayabang ka kasi,”
ang kanilang sambit.
Luha niya'y nangingilid,
ngunit walang pasubali,
ang kutya nila'y sumasabay
sa ulang masidhi.

Sa hindi niya inaasahan,
dinamayan siya ng isa.
Isang pamilyar na mukhang
hindi rin naman
naiiba sa kanya.

Magbuhat noon,
natutunan niya
ang isang malaking
leksiyon:
“Mas masarap ang maging duryan,
kaysa maging isang mamon.”
Written
31 August 2013


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Aug 2017 · 12.8k
EKLIPSE
KHAYRI RR WOULFE Aug 2017
Aanhin pa ang tula
kung tuyo na ang tinta?
Sa hangin pakakawalan,
palalayain sa Hangganan
Handog ng ulirat
na wala mang tinig, sumisigaw
Nakabalot sa liwanag
ng itim na araw
Isinilid sa baul
na pinalubog sa dagat
Balang-araw, lulutang
dala ang luhang may alat.
Para saan ba ang tula
kung walang nakaririnig?
Marahil... para sa mga dahong
sumasayaw sa tubig
Mga bangkang naghihintay
ng kahit kaunting ihip
Mga kamay na kumakawala
mula sa gumagapos na lubid.
Aanhin pa ang tulang
nakakulong na sa bibig?
Aanhin pa ang tulang
iwinagli na ng isip?
Paalam sa mga tulang
tinangay na sa himpapawid
Paalam, mga saranggolang
inari na ng langit.
Written
21 August 2017


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Aug 2017 · 2.8k
Lakbay-Diwa
KHAYRI RR WOULFE Aug 2017
Putik
na nabuo
mula sa luha
at alikabok.Bulaklak
ng damo
na tumubo
sa puntod.Isang  munting
uod.Isang butil
ng
pulang buhangin.Bato
sa kabundukan
na tinutunaw
ng hangin.Pulubi
sa daan
na namamalimos
sa mga
matang piniringan.
Asin
sa basong
walang takip.Panyo
sa upuan
na pinakupas
ng tubig-ulan.
Munting ilaw
na sumisilip
sa silid-piitan.
Isang sulat
ng pamamaalam
na nakaipit
sa pintuan.Pahina
ng kalendaryo
na nakaligtaang
pihitin.Kandila
sa dilim
na nakikipaglaro
sa mga
anino.


Kabibe
sa tabing-dagat
na walang
laman.
Mga tunog
na walang
huni
at nagsisilbing
musika
para sa
mga bingi.Hibla
ng buhok
sa ibabaw
ng gitara.Antipara
na nakapatong
sa lamesa.
Pakpak
ng tutubi
na tinupok
ng gasera.Isang tuyong
dahon
na sumabit
sa bintana.


Langaw
na nabitag
sa sapot
ng gagamba.Kutsara
sa tabi
ng basag
na pinggan.Mga basang
uling
sa hulmahan.Katahimikan.Usok
na humahalik
sa kalawakan.
Written
27 December 2014


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
KHAYRI RR WOULFE Aug 2017
An anxious amortal
archnemesis
affectionately
allowing an amoral
animosity
achieve an attitudal
agressive and aversion against
any and all
annoying,
aggravating,
afflicting,
and almost annihilating
alliterations,
although all
aforementioned actions
are absolutely
artificial.An amiable
abomination
and architectural abuse
at an alphabet achieved
after aesthetically
arranging ample
arbitrary
alternatives alone,
amounting an acclamation.An affinity at
awkward avante-garde arts
arising at
an astronomical acceleration,
aside an archaic
argumentum ad
antiquitatem argument
awfully appraising
an atheistic and agnostic
apparition,
anthrophomorphically
alive and apparently
alright after asphyxiation,
alluding an astral authority
absolving accusations
and all allegations.An advantageously
astute and adroit assassin
always actively
acting and assaulting
alone, ain't assisted
anyhow,
already
antiquating auxillaries
altogether.An alliteratious afterfocus:
Aborting all anticipations.
Anticipating affirmative antagonizations.
All are alright.
Already airtight.
Adios, amigos.Author: anonymous,
an acorn-afflicted,
assassinatrix affiliate.
attributed as Agent Argent.
Written
04 July 2016


Genre
Alliterature


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
KHAYRI RR WOULFE Aug 2017
Half living,
half dead
I hear voices
in my headHalf crazy,
half sane
Cryingly laughing
in vainHalf empty,
half full
Glass is broken
after allHalf super,
half not
Don't know
what I've gotHalf glowing,
half dark
Keep on flashing
  that sparkHalf satan,
half god
Half good
or half badHalf yin,
half yang
Half old,
half youngHalf nothing.
It
doesn't
make
any
sense
.
Written
04 July 2016Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Aug 2017 · 396
Sanguinary
KHAYRI RR WOULFE Aug 2017
When the skies turn red
and when the blood runs out
Let the waters drown us.
Written
24 October 2014


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Aug 2017 · 363
Tranquility
KHAYRI RR WOULFE Aug 2017
No light, no air, numbed feelings
Faint, once cold
Collapsing to quiescence.
Written
24 October 2014


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Aug 2017 · 4.0k
I'm A Disney Princess
KHAYRI RR WOULFE Aug 2017
I'm a Disney princess
A pretty, pretty actress
Sought by handsome princes
and by ugly wicked witchesMy hair is blonde
and shiny and smooth
or soft and long
and fragrant and strongI'm just like my hair
Shining bright like a flare
In a world of unfair
I'd get even and square(Grr, grr!)'Cause I'm a Disney princess
My skin is white and lovely
So are  my eyes and my teeth
And everything about meBecause I am perfect
I'm created to win
I'm the hero of your dreams
Armed with my tears and high-pitched screamsSometimes I'd only sleep
Then there comes his charming kiss
It's hot, it's sweet, it's salty
Thanks for waking me up!Sometimes I'd sneak on a ball
Dancing 'til I hear my midnight call
And leave one of my silver slippers
For my curious prince to ponder
Then he'd seek and find me
And we'll live happily ever after!Wait, why am I here
In this sad forgotten tower?
With my evergrowing golden hair
Can't even find a single stairI wanna go down
I wanna go down so badly
I wanna go down so deeply
Somebody please help me
Please help me go downAnd my wish is granted:
A prince had just appeared
He pulled down my slender hair
Saved me from my lonely despair
But “ouch! That hurts!”
No it didn't! I'm just trying to flirt!


(Wink, wink!)


'Cause I'm a Disney princess
I can have all that I want
I can make all those mistakes
And fix them with a magical wand!My life is a dazzling fairy tale
Packed with curses and magic spells
Who really cares about moral lessons
If everyone's happy like a bunch of morons?Because I'm a Disney princess!
Everybody loves me
Whatever I do
You still wanna be me!Curtain closes,
bells go chimes
My story ain't over,
it's just begun
Countdown starts,
five times the fun
Four times the thrill,
the Evil Queen awakes
Thrice made the chill,
the dragon is unleashed
Twice turn the pages,
here come the mages
Once upon a time,
I'm a Disney princess!
Written
31 July 2016


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Aug 2017 · 2.4k
Hacking the Justice System
KHAYRI RR WOULFE Aug 2017
Gusto ko ring
maranasang makulong
para naman
magka-thrill
kahit kaunti
ang buhay kong
napaka-boring.


Pero gusto kong
makulong
nang walang
ginagawang
anumang
krimen.


At a loob ng kulungan
ay pabahuan
ng hininga,
kili-kili,
puwet
at singit;
paramihan
ng libag sa leeg,
tinga sa gilagid,
kalyo sa labi,
at tartar sa ngipin.


Doon na rin
masusubok
ang aking
pagiging
best actor
sa pagkukunwaring
makadiyos ako
sa pagdadala ko
ng banal na libro
sa lahat ng oras,
minu-minuto
upang parolya
ay aking matamo
at kinabukasan
ay laya na ako.


Hustisya
ay kaydaling
laruin,
sistema
ay kaydaling
butasin,
buong kuwento
ng aking tula
ay uulit-ulitin.
Written
09 July 2016

Genre
Rap | Spoken Poetry | Literactivism

Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Aug 2017 · 723
Last Night's Rain
KHAYRI RR WOULFE Aug 2017
Smoke
gets trapped
under the leaves
of trees
after the rain.
It gave me
the impression
that the shadows
of those leaves
are glowing.
Up the sky,
I can see
the sun,
but it doesn't
hurt
my eyes.
The chilling wind
carried the scent
of the muddy soil
beneath my feet.
It reminded me
of all the devastation
brought upon
by the storm.
Last night
it rained.
Written
05 August 2015


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Aug 2017 · 647
Brotherslayer
KHAYRI RR WOULFE Aug 2017
Hands tainted
by Crimson Stain

Even the Great Flood
can't wash this sin


Hell itself
cannot contain


Demons burn me
from within


Culled my brother
like I'm Cain.
Written
07 August 2015


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Aug 2017 · 2.5k
tHe HaTeR
KHAYRI RR WOULFE Aug 2017
I hate the rain
I hate the sun
I hate the cold
even when it's gone.I hate the pain
I hate the joy
I hate to feel
I hate those who feel!I hate you!
I hate them!
I hate everyone!
I hate everything!


I hate myself.
You hate me.
Let's hate myself
together.I hate that.
I hate that!
I hate the world!
I hate my world!
I hate your world!I hate that car
that just passed by
I hate my neighbor
who've just passed by
I hate everything I see
on that window
I hate that window!
Close that window!
BREAK
that
window!

I hate that dog!
Whose dog is that?
I hate
whoever owns
that dog!
I hate them both!
I hate you!I hate this bed!
I hate this pillow!
I hate this blanket!
I hate everything I see!I love to hate.
I hate to love.
I'll just keep on hating
Because that's
what I am.


And I hate you!
I hate everyone
who'll read this poem.
I hate this poem!
I hate this poem!I hate this poem!But I loved
writing this poem.Spread the hate!
Wink
wink
wink
window's broken
****
!
Written
17 November 2014

Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Aug 2017 · 590
ArE wE NoT dEaD yEt?
KHAYRI RR WOULFE Aug 2017
Your time
Is
Move
IngYour Heart
Is
Beat
IngThe clock
Is
Tick
IngWhat Are
You
Do
IngWhat Are
You
Wait
IngYour time
Is
Run
NingGo catch
It
Hur
RyYou're Dy
Ing
Slow
LyTic
Toc
Tic
TocLub
Dub
Lub
DubUp
Down
L­eft
RightToo
Loose
Too
TightLive
Die
Crawl
FlyOld
You­ng
Will
DieSoon
Er
Late
RDo
You
Feel
ItHate
It
Fear
I­tFight
It
To
DeathFight
A
Gainst
DeathCan
You
Do
It

­Will
You
WinOr
Stop
Think
In
Not
A
GainWhat Makes
It
Dif
FerTo Breath
While
Stare
IngDo
Ing
No
ThingKeep
Time
Go
Ing­Is This
Live
IngNo
I
ThinkDo
You
ThinkWe
Drink
We
Smoke
­


We Made
Love
We BrokeWe Drugged
And We BraggedWe Sped Up
The ClockWe ****
And We ****
Keep Repeatin
The CrapOh But
Your ****
Isn't A
Nice ***You Gave
Your Body
You Get A
Free PassWe End Up
Racing
We Sleep Up
*******We Live
Like Hell
In A World
Like HeavenWe Did
Much Fun
Is It Quite Worth
The Run?What Have
You Done?Nothing,
Next To NoneWe All Bought
Money
Money Bought All
WeWe Became All Free
But Nothing Was FreeCount One To Three
Are We Alive YetWe All Rot Together
Are We Not Dead Yet?
Written
17 November 2014

Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Aug 2017 · 362
Rock Turns Clay
KHAYRI RR WOULFE Aug 2017
The true
purpose of light
is to escape
darkness
To reach
every corner
of the outer spaceSo
burn
my dead,
not bury
Burn my remains
when the
rock turns clay.
Written
02 July 2017


Genre
Epitaph


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Aug 2017 · 6.9k
Talking To My Echo
KHAYRI RR WOULFE Aug 2017
I can't hold on,
I can't let go...


I keep on breathing
But each breath is suffocating.
My heart keeps pounding
But in my own blood,
I'm sinking.


I wanna hold on,
I wanna let go...


Smiling if I'm sad.
Frowning when I'm glad.
The past feels like a dream,
The future, a nightmare.


I'm not holding on,
I'm not letting go...


Here's the feeling I can't express:
There's a fret I can't suppress.
Words, thoughts
I've been screaming to you
Come back as whispers
Like I'm talking to my echo.


Tired of holding on,
Afraid of letting go...


I don't wanna die
But I keep on killing myself.
I need a reason to live.
I need the sun to wake me
From my restless sleep.


I can't hold on,
I can't let go...


Hands stuck in the solid air,
Standing on waters, crystal clear.
Hanging on to the nothingness,
Begging for help from the emptiness.


If I did hold on,
If I do let go...


If I fall deep into the sea,
I only wanted to see:
If I disappear,
Would anyone care?
Shed a single tear?
Pull me up here?


As the gravity drags me deeper...
As the light vanishes from my sight...
As the waters conceal my tears falling...


As I keep on holding on,
As I finally let go...
As I talk to my echo...
And drowning...
Written
11 September 2016

Revised
15 November 2018

Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Aug 2017 · 11.8k
Tugisin Ang Mga Adranika
KHAYRI RR WOULFE Aug 2017
Batong niluluto, tinutunaw, tinuturok
Dahong sinisinghot, hinihithit, pinapausok
Dukhang nahuhumaling, hinuhuli, pinapatay
Mayamang sinungaling, tumatakas, kumakampay


#ChangeIsComing ngunit wala namang binago
Ang mahirap ay tumba, ang mayaman ay nagtago
Inosenteng nadadamay, diniktan ng karatula
Bangkay na nakahandusay, hindi na bibigyang hustisya.


Halina,
doon sa bago kong tahanan
Ang tawag ay kulungan
ngunit marami do'ng libangan.


Pinuno,
leader ako ng sindikato
Kung tawagi'y bilanggo
ngunit sinusunod ang luho.


Mga alipin ko'y parak
Mg bataan ko ay trapo
Pamilya'y bilyonaryo
Ang negosyo'y protektado.


Unlimited supply—'yan ang tunay kong pangako
Subok kong mga suki, wala pa rin namang nagbago
Tuloy lang ang bentahan, dito tayo sa taas
Ngunit tatandaan: kikitilin lahat ng Hudas.


Ako'y panginoon at walang katalo-talo
Agimat ko ay tsapa, baril ang gamit kong rosaryo
Ako ang humuhuli sa sarili kong buntot
Ang mahina **** kokote ay aking pinapaikot.
Written
27 September 2016


Genre
Rap  | Spoken Poetry | Literactivism

Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Jun 2017 · 1.4k
Dance of Shadows
KHAYRI RR WOULFE Jun 2017
Shadows dance in the dark
when All is asleep
and Nobody's watching.
Written
05 June 2017


Form
Micropoetry, Haiku, Senryu


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Jun 2017 · 915
Algonomicon
KHAYRI RR WOULFE Jun 2017
Years ago, before I got hitched, I had lunch with my gf on Valentine's Day at a renown steak grill.

Cute waitress sat us on a table and took our orders.
After a few minutes,
she came back carrying the sizzling steak.
Borne more out of famish than anything else,
I exclaimed,
"Wow. Smells good!"

To my elated expression,
the pretty waitress replied,
"Tastes better than it looks, sir."

"Oh yeah?"
She mused,
"Definitely!
We cook it with love po, sir."

Fast-forward 5 minutes later.
I called the waitress back.

Showing her the teppan of ****** beef,
"Sobrang hilaw yata pag-ibig niyo, miss."


I am a book
written on pages
made from the skins
and flesh
of sacred sinners,

bound by the bile
and discharge
of their entrails,
knotted together
by their vacuous veins;

covers glossed
by their fat and tears,
adorned with
their evergrinning teeth,

embossed
by their boiling grimace,
foreworded
with the bliss
of their anguish death;

their bones
used as quill,
its brush
their hairs,
their blood
its ink;

the tales
of their agonies
retold.
Written
04 June 2017


Form
Free Verse


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Jun 2017 · 895
Crater
KHAYRI RR WOULFE Jun 2017
Been seeing things
Been hearing voices in my head
Been shaking my head
Been shaken


Been driven
Been driving the train
Been following all the street signs
I've been to hell


Been to heaven's gate
I didn't pass through
I feel back to earth
The earth fell on me


Been writing things
Been adding pages on my book
Been spilling the ink
Been drowning


Been burning
Burning my pages
Burning at the core of the earth
I burned them all.
Written
31 December 2016


Form
Free Verse, Papilio / Butterfly (Experimental)


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Jun 2017 · 956
You Are Not A Diamond
KHAYRI RR WOULFE Jun 2017
You are not a diamond
for you are not hard
and you are not sharp
and you are not bright.


You are not gold
for you are not dense
and you are not soft
and you are not shiny.


You are not silver
for you are not light
and you are not white
and you are not heavy.


You are not sapphire
for you are not blue
and you are not calm
and you are not deep.


You are not ruby
for you are not red
and you are not attractive
and you are not visible.


You are not iron
for you are not strong
and you are not flexible
and you are not smooth.


You are just a stone
full of imperfections
and broken
and withered.


You are just a rock
unfaceted
and unprecious
and incongruent.


But you are a meteorite
something I want to explore
and the only proof I have
that someway, somehow


I am not alone
drifting in the nothingness.
Written
12 February 2017


Form
Free Verse


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Jun 2017 · 2.8k
q1tumly 4med poe3
KHAYRI RR WOULFE Jun 2017
3.14 is the value of pi
Semicircle is the shape of a smile
8 is the symbol for infinity
Welcome to quantumly formed poetry.Expressing my thoughts through cryptic theory
End of reversed evolutionary
It might not be self-explanatory
JUST Keeping It Short and Simple, M, E.C, L, O, U, D, plus the square of three
is all that I feel when you are with Mi
Fa, So, La, Ti, Do, Re... or I mean me
Like M, A, G, I see... my world on thee.You are my earth that is a twisted heart
I dream to be the he beside that art
Giving his best to be a romantic
Intimating through the fields of physics.My love for you is three-dimensional
Taller and longer than diagonals
As deep as abyss, like cosmos so wide
but unbound by space and unchanged by time.A fire started by a Maxwell's demon
Burning and shining from here to the moon
A flame so lunar and so lunatic
breaking the laws of thermodynamics.Faring the distance at the speed of light
Lining the night skies like a meteorite
Traversing the widths of the hyperspace
Or cross a black hole just to see your face.Escape with luck from a magnetic flux
Be right thrice a day with a broken clock
Above all that, there's just one thing I want:
To spend my last breath by holding your hand.
Written
14 February 2016


Form
Free Verse


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.

— The End —