Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Thank you for every
Challenges and pains
For making my every night a Wonderful talk with God
Praying and Crying out all to Him

Thank you that you made me
Realize that
God is the true source of everything
He places Hope in my heart
And brings peace beyond what I ask for


Thank you for I was able to see
That my relationship with God is my victory
And not any of the awards in my life or successes as they say
He is my pride from all the failures and disappointments I've had

Thank you God for because of you
I've have seen the beauty of life despite of all this situation
I had the chance to cherished my time with my family
And I've learn to offer forgiveness and open my heart to love others

Thank you God for you clothed me with
Faith, Strength, Peace and Assurance in you
I trust you and take control over my life
This big smile is for you as I conquer tomorrow

She is clothed with strength and dignity, and she laughs without fear of the future.
Proverbs 31:25
Isinulat ko ito hindi para mabasa mo
Ito ay paalala sa sarili ko
Kung anong meron tayo
Na hanggang dito lamang ako

Ipinagdarasal ko na sana ikaw na nga
Ang sa akin ay nilikha at nakatadhana
Hanggang sa pagtanda ay makakasama
Kabiyak sa Hirap at ginhawa

Ngunit sa kabilang banda
Realidad ay sa aki'y bumabangga
Ako ay kaibigan lang pala
At hindi maaaring lumagpas sa linya

Hindi ko alam kung bakit ikaw
Ang sa atensiyon ko ay pumukaw
Sa puso ko ay umagaw
At sa buong pagkatao ko'y sumaklaw

Sinusubukan kong sayo ay lumayo
Ngunit Ako'y pinapangiti mo
Mabigat na araw ko ay humahayo
Araw ko'y muli **** kinumpleto

At heto nanaman ako
Gusto ko tayo pero mukhang malayo
Imposibleng maging Ikaw at ako
Iyong mga mata'y nasa kabilang dako

Hanggang dito lamang at aking lilimitahan
Upang Hindi masaktan
Sa sampal ng katotohanan
At magising na lamang kinabukasan

Makita kang masaya at masigla
At sa akin ay ibinabalita
Ang natagpuang pagibig sa iba
At makita kung gaano kayo kaligaya

Wala na akong ibang hiling pa
Na tunay na pagibig ay iyong makamit na
Ating pagkakaibigan ay manatili sa tuwina
Dahil ito lamang ang sa aki'y matitira
Akala ko alam ko
Akala ko ito lang yun
Akala ko madali lang
Akala ko may sagot ako sa mga tanong

Pero unti unti
Namumulat ako sa katotohanan
Nakikita ko ang bukas
Nagkakaroon na ng mga katanungan
Nagsisimula ng Malito

Ano nga ba
Sino nga ba ako
Para saan ito
Bakit ako nandito

Mga katanungang ibinabato
Sagot ay naging bato
dahil hindi mapagtanto
Hindi makita ang dulo

Hanggang dito lamang
Sa puso at isipan
Tangi kong naibibigkas
Hindi ko alam
...
Sitting at the corner
Watching you from afar
Looking at your beautiful smile
Especially at your lovely eyes.

I don't know how long will I hide
This secret of mine
Coz' my heart was so tired
It's killing me inside.

I feel so shy,
I'm afraid to try
To say this feelings of mine
That I keep in my heart all the time.

Even when i'm near
You still didn't feel me and hear
Because I'm just an ordinary stranger
Whom you will never noticed forever.
</3
I wish I can hold your hand
The way she's holding yours

I wish I can make you smile
the same smile when she's with you

I wish I can have those times
those times you spent thinking about her

I wish I can laugh with you
The laugh I saw between the two of you

I wish I can say you're mine
Like the way she's proudly saying it

I wish I could be that Girl
That girl who makes your heart beats

How I wish I have said those words
Those words that can make my wishes come true
I don’t know when this all started
Our emotions just bursted
My heart began to tremble
Pieces of me has been assembled

I don’t know how these things happened
I can’t explain my feelings all of a sudden
The chain of my heart was loosened
An enchanting world was opened

I don’t know what was the reason
Everything turned into slow motion
Maybe it was just my imagination
That I’m seeing you in all direction

I’m completely crazy over you
I don’t know what to do
I’m always thinking of you
Wishing that perhaps you might think of me too

As days, hours and minutes past
I don’t know how will I surpass
Considering you as my other half
Will I be granted the same way or not

— The End —