Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Leslie Jade Sep 2021
sa rami ng tulang nilikha
panaghoy ang tila namamayagpag
emosyong natatakpan ng mukha
ay patuloy na binabagabag

madalas ay natatapos sa lungkot
madalang na naguumpisa sa saya
bawat linyang kataga'y puot
tila walang dinudulot na ligaya

sa daang salita na kayang bigkasin
nasaan ang malalambing na parirala?
sa bawat boses na nais kalasin
kailan ang araw na maaabot ang tala?

May dalisay nga ba sa mga letra?
May pag-asa nga ba sa mga talata?
muli nga bang darating ang saya
sa paggising ng bagong hiraya?

Marahil ay unti-unti, hindi bigla-bigla
yayakapin nang mahigpit, dahan-dahan
upang ituloy ang naudlot na sigla
upang magmistulang sarili ang tahanan

Gaya ng dapit-hapon ay manlalamig
ngunit sa bukang-liwayway, gugunitain
sarili ang maging unang daigdig
pagkamuhi ay tuluyan nang palayain

kaya't sa bawat salitang isusulat
yakapin ang letrang namumukadkad
darating ang araw na muling pagkamulat
masisilayang muli ang ligaya sa paglipad
Leslie Jade May 2021
Gusto kong gumawa ng kanta
pero hindi ko alam paano sisimulan

Gusto kong magsulat ng tula
pero hindi ko alam ang tamang salita para magsimula

Gusto kong kumanta
pero hindi ko kayang abutin ang mga gusto kong awitin

Gusto kong sumayaw
pero wala akong lakas para humataw

Gusto kong gumuhit at magpinta
ngunit hindi ako kasing galing ng iba

Ang dami kong gustong gawin at aralin
ngunit hindi ko magawa
dahil ang daming kulang sa akin

Ni hindi ko alam kung may iaangat pa ba ang talento ko
Baka hanggang dito nalang kasi talaga ang kakayahan ko
Baka nga naniwala lang ako sa ilusyon na magaling ako

Kasi ang totoo ay hindi ako mahusay
Hindi ako matalino

Sakto lang ako.
Leslie Jade May 2021
The matter of things and how it came to be
In the mere sight of the plight of a bee
We grasp with the thought of thee
Of how uncertainty became a plea

If I stand on earth, what shall my use be for?
Answers to pleas, keys to the door
Nothing is definite, like a shore
Yet we continue to voice and roar

And that’s the beauty of human nature
The things we know are no sheer stranger
Still, There is thus far greater than common scripture
And the search for truth would be an adventure

Behold, the power of doubts arises and upholds
It waits, in self, and for the world it unfolds
And for the records of millions, it withholds
The continuous and further truth-seeking in refolds
  Nov 2020 Leslie Jade
ali
perhaps I talk too much to the moon
and don’t listen enough to the universe

for I long for a love
too extraterrestrial
to ever find on this planet

perhaps a poet’s true fate
lies in solitude

for we yearn for connection
too shakespearean
to ever survive this modern day
I turn 21 on Saturday but feel around 70 if i’m honest.
  Nov 2020 Leslie Jade
nadia yahya
The stars shine, the sun rises.
The moon lights and the sky cries.
Even in dream, even in real life.
Even when the living is full of lies.
As day goes by.

—n.y
Leslie Jade Nov 2020
How i wish you could have lived a longer life
How i wish you could have lived the life you deserve
How i wish you could have lived your life without being deprived of
How i wish you could have lived a life of your own
Leslie Jade Feb 2020
Here it goes again
Flowing through my vein
Leaving me in disdain

Insecurities are coming
Anxieties are humming
Sadness is thumping

It rings in my head
Feels like in an endless thread
Whispers I should be dead

Nights full uncertainties
Full of silenced profanities
Drowned in my own vanities
Next page