Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Ten Mercado Apr 10
#3
the pain wasn't skin-deep,
it was like a torpedo slowly striking
the sea
I can see the pain, it goes through me
but it doesn't
affect me that much
I can take more

- my love songs are for no one now.
5/21/18
Ten Mercado Apr 10
even in the comfort

of my own house

I never feel at home

it’s as if

there wasn’t home to

begin with

until I found you

but I lost you

so I guess

I’m homeless again
6/20/18
Ten Mercado Apr 10
#2
you write
poetry on the
wind
and expect me
to read
2/7/18
Ten Mercado Apr 10
I’ve always admired

the existence of flowers

each one

uniquely beautiful

like every person on earth

and somehow

the more I climb,

the more flowers

I get to see
Ten Mercado Apr 7
dear ‘ol self,
can you believe
it’s only been a few weeks and
you can already
stand on both feet?

you’ve danced,
you’ve painted rainbows,
you’ve finished things,
you’ve climbed mountains,
you’ve cried of happiness—

it was all you,
with the help of the sweetest people
and good moments in between,
but it was your choice
to stand up,
and you did.

who knows what’s next?
dear ‘ol self,
bigger things, I suppose.
5/25/18
Ten Mercado Apr 2
It was like the world’s
first thunderstorm
the rumbling began when
our hands touched

thunder,
like the **** he is,
pushed me to
reach in for a kiss,
and because of lightning’s
true nature,
he surprised me
because you kissed back

from that day on,
I’ve always been hoping
the rainbows never end
9/12/18
Ten Mercado Mar 29
sayaw, Eriko

isayaw mo lahat ng
sinabi niyang “mahal kita”
na pakiramdam mo’y totoo
nung mga panahong
umaalis kayo ng
isang araw kada-linggo
kasi dinadayo ka pa niya
sa Maynila

sayaw, Eriko

iindak mo at
isigaw mo sa mikropono
ang pabulong niya pa
noong unang sinabi,
“ako na lang,
iingatan naman kita”
sa maulan na gabi na ‘yun
noong iniiyakan mo
pa ang mga pangyayari
na kinagigitnaan mo

isayaw mo, Eriko

itawa mo lang ang sinayaw
niya sa sala mo
noong gabi na ‘yun
mashed-potato lang kuno
‘di ba?

halakhak, napamahal
ka sa mukha niyang
parang pinigang tuwalya noon
hindi naman siya guwapo
gaya ng lagi niyang sinasabi

umaray ka, Eriko

nasipa ka ng katabi mo,
pero naalala mo lamang
ang mga oras na nagsisipa
ka ng bato sa Makati
habang naglalakad kayo,
at kinukwento niya
ang pamumuhay niya noon
sa malayong lugar,
pawis na pawis kayo
pero ngiti niyo’y abot langit

talon, Eriko
palakpak

ilang buwan na rin ang lumipas
noong huli kayo nagkausap
binati mo siya ng
maligayang kaarawan,
kahit ang araw mo nun ay
malayong-malayo sa maligaya,
kapos sa saya,
kapayapaa’y nahahanap
mo lamang pag nandiyan ang
barkada

kalma,
inom ng tubig,
Eriko, kawayan ang bote ng alak,
pero huwag kang lalaklak

hinga,

ipanalangin mo na lang na siya’y
maging masaya,
dahil alam mo naman na
iyon ang tama.
10/8/18
Next page