Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Jun 2018 · 252
cliché
Goodbye
-something I'm sick of hearing

Pain
-the only thing I felt when you left

Undo
-something I can't do to my feelings

Stop
- I wish I stopped you from leaving

Love
-overrated, complicated, sometimes it feels like a dream; too good to be true, but sometimes it tastes like blood in your mouth.

You
-I can't seem to forget you no matter how hard I try

Hope
-I hope you're happy wherever you are.
Jun 2018 · 1.4k
Sana bukas
Hindi ako magsisinungaling, marami na akong nakilalang kagaya mo.
Kaya laging nagtatanong mga kaibigan ko,
"ano ba espesyal sa taong 'to?"
Hindi ko rin masagot.
Ano nga bang meron sa'yo?

Saan ba ko nahulog,
Sa mga ngiti **** di ko malimutan, sa kamay **** hirap akong bitawan, o sa boses **** araw-araw kong gusto marinig?
Sa'yo.
Sa'yo mismo, ikaw ang sagot.

Ikaw ang sagot sa mga tanong ko.
ngunit mananatili na lang na kulang kulang at may patlang ang pag-ibig na ito.

Itinadhana tayong magkakilala ngunit hindi tayo itinadhana para sa isa't isa.

Pero baka bukas, magbago ang mga bagay bagay.
Baka bukas, mag-iba ang ihip ng hangin.
sana na bukas, pag mulat ng aking mga mata
katabi ka na.
sana bukas, pag mulat ng aking mga mata,
akin ka na.

dumaan ang ilang bukas, may mahal ka nang iba.

— The End —