Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
ang   mga   hindi   ako   nang   iyong   aking   kung   lamang   kong   isang   puso   love   naman   lang   ito   rin   will   niya   dahil   kaniyang   ikaw   mong   siya   wala   kahit   alam   iyon   akong   bawat   mahal   man   iyo   walang   upang   heart   pero   buhay   tayo   akin   sila   kita   potsi   nila   kapag   bakit   mata   lahat   hanggang   kaya   doon   kang   para   ina   niyang   ngayon   sana   kaibigan   time   araw   tapsi   maging   sek   oras   nito   sarili   kuya   anak   habang   mukha   nasa   taong   ngunit   kanilang   huwag   mula   saan   isipan   ano   dalawa   ilang   isa   tunay   natin   kamay   day   forever   naging   call   smile   kaniya   agad   feel   salitang   din   kayo   nga   sasakyan   tao   kailan   kailangan   kay   gusto   seksi   namin   luha   life   muli   taon   katawan   ating   nilang   dapat   years   buong   long   pagmamahal   namang   itong   niyo   tuwing   sakit   ninyo   loob   nais   tayong   iba   kitang   dalawang   loving   parang   dito   harapan   makita   pang   rogen   bagay   liwanag   bang   kanila   ibang   kapatid   kami   anong   sandaling   things   naming   siyang   alaala   minuto   stay   mon   silang   mang   masaya   pala   mayroon   nasaan   moment   nakita   tears   paa   nakaraan   face   lugar   nating   nagawa   katagang   ayaw   ryan   diyos   ring   amin   mali   gustong   keep   mahalin   tila   pilit   full   buwan   night   god   sigaw   hope   eyes   thought   minsan   people   hold   minahal   left   mind   noon   tama   pangarap   pain   die   tanong   inside   happy   sabik   ron   stands   care   sabihin   minutes   sina   salita   kalsada   ngiti   gagawin   sagot   ama   dugo   anghel   kinalimutan   huli   natukso   patuloy   bahagi   bago   simple   dahilan   akala   damdamin   aming   juan   started   nararamdaman   dila   alaalang   loved   beauty   totoo   bahay   wika   marami   sino   hangin   lagi   matalino   malaman   regie   palaso   trabaho   patawad   sampung   amira   lumabas   kasi   taps   matang   utak   babae   nakikita   nawala   mother   poem   memories   feelings   fall   iyan   bumigkas   kalungkutan   remember   voice   open   naroon   bata   pagkat   inyong   goodbye   kailanman   pamilya   katulad   silid   laging   malalim   tatlong   biglang   bigla   tatlo   takot   kasiyahan   pareho   pagkain   hear   malayo   death   naramdaman   likuran   ramdam   write   lumipas   napansin   lalaki   began   dumaan   matagal   blind   mahigit   deep   balat   room   bobo   tahanan   totally   ayoko   tingin   pangalan   true   malapit   habambuhay   nagmamahal   sweet   laiya   higit   tanging   sinong   kalimutan   mundo   kiss   naalala   magkasama   ospital   mourn   letter   forget   hiling   arms   palagi   silent   daan   ilabas   labis   front   cry   mas   pakinggan   matulis   kasama   chance   magiging   nangyari   bayan   mapa   matapos   takbo   rito   going   missed   leave   strength   atin   emotions   mabuti   malakas   ginawa   noong   mahigpit   pintuan   kinaroroonan   ulan   listen   tuluyan   paraan   kayang   narinig   leeg   good   told   beses   karagatan   inyo   days   sadyang   nawalan   isip   passed   bintana   person   panay   lungkot   tulad   subalit   tula   keeps   wide   thinking   puno   tainga   paningin   live   pots   ulit   laman   bahala   beautiful   hoping   galing   dinig   mapansin   kaligayahan   feeling   naghihintay   gitna   braso   handa   ilaw   nalaman   pigilan   magulang   dala   bigyan   sinabi   kakaibang   patungo   ginagawa   kusang   free   anim   happiness   find   worth   linggo   katotohanan   napigilan   inakala   nagkamali   friend   talk   agony   pedro   reach   three   tabi   nitong   pagkakataon   accept   hide   nakatingin   panahon   damit   umasa   kapayapaan   woman   basta   friends   huling   tatay   nasaktan   magmahal   layo   muna   princess   magpapakamatay   bibig   beats   kulang   reason   pretending   hiding   mabigat   dear   place   buhok   maraming   panginoon   tapat   pagkakamaling   manibela   yata   flowers   tight   painful   courage   dakila   light   kilala   mukhang   umuwi   galit   music   wrong   babaeng   gawin   nilikha   body   pusong   tinig   letters   tulang   lost   direksyon   hug   lot   baybayin   sanctuary   salamat