Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Jan 31 · 292
Maşa birincidədir
Elkhan Asgar Jan 31
Maşa birincidədir,
Nə gözəl forması var!
Nişastalı önlüyün
Dik qoysan, dik də qalar.
        *   *   *
Önlüyü qırçın-qırçın,
Paltarısa büzməli.
Qiyməti də “5” olsa
Olar tam səliqəli!
The translated version of  the poem Первоклассница (First-grader) by Агния Барто (Agniya Barto)
Jan 13 · 292
Əziz Sənə
Elkhan Asgar Jan 13
Mənə hər bir şeydən əziz sənə mən,
Şeir həsr etməyə qorxuram, birdən,
Oxuyub, məndən də gənc, layiqli biri,
Səni mən tək sevər, mən kimi qəlbdən.
* * *
Mənə hər bir şeydən doğma səni mən,
Vəsf etməyə qorxdum, sevən kəs birdən,
Öz sevdiciyinə eşqin bildirər,
Səninçün tapdığım gözəl sözlərdən.
Jan 2021 · 298
Nəvaziş axtaran qız
Elkhan Asgar Jan 2021
– Ata, üzümə bax gör nə çıxıb,
Atası öpdü onun üzündən.
– Atacan, gözüm şişibdir, bir bax.
Atası öpdü onun gözündən.
– Ata, yandırır günəş üzümü,
Kəsdi atası günün önünü.
– Ata, arılar incitməz məni?
– İncitməz, qızım, onlar kimsəni.
– Yağış yağanda saçım islanmaz?
– Papaq geyərsən, heç bir şey olmaz.
– Atacan, evə çox gec gəlməzsən?
– Getmərəm işə, əgər istəsən.
– Yoruldum yaman, dincələk bəlkə?
– Çox yoruldunsa, gəl gedək evə.
– Gec yatsam bu gün, küsməzsən məndən?
– Mən yox, amma ay inciyər səndən.
– Nə vaxt gedəcəm məktəbə, ata?
– Az qalıb, qızım, həmin o vaxta.
Qızcığaz bir an dayanıb durmur.
Sual verməkdən zərrə yorulmur.
Atanı güdür, gözdən qoymur heç.
Baxır üzünə, qımışır bic-bic.
Sual üstünə sual yağdırır.
Nədir səbəbi bəs bu marağın?!
Dəcəldir yaman, gəzir, axtarır.
O öz gündəlik nəvaziş payın.
Aug 2018 · 601
A witty shepherd
Elkhan Asgar Aug 2018
Little shepherd, little shepherd,
Where's  your flock, where's  your herd?
Have you lost them in the fog?
Where's, shepherd, your watchful dog?
- Up there far, faaar away,
On that lane where horses neigh.
Keep on walking a little more,
Take no notice of a bear's roar.
Do not rush now, take it slow,
Before you reach the meadow.
You will see a stocky dog,
That guards my grazing flock.
To a little shepherd boy from Oghuz region of Azerbaijan
Sep 2017 · 677
BEWARE OF A SILENT DOG
Elkhan Asgar Sep 2017
I sit, I glare and patiently wait,
I’m angry and tense, I warn you, mate!
Back off! Beware! Don’t push your fate,
One more step, and it will be late!

I don’t fancy blocking yer road,
No, just protecting my abode.
Walk your way now, I’ll walk mine,
Respect my fences and you’ll be fine!
Feb 2017 · 456
It is alright to be scared
Elkhan Asgar Feb 2017
It is alright to be scared!
Just stay there and face the fear.
Things will happen, be prepared,
Don't we all have problems, dear?
"Life is hard" you keep on saying,
Yes, it can cause plenty of stress.
Will get worse if you stop trying,
Quit adding to it more mess.
Problems are good with friends!
Dec 2016 · 1.0k
Hi-carrying ship
Elkhan Asgar Dec 2016
You will not be harboured forever,
You are not meant to stay still.
Storms might threaten & hurt, however,
Stagnation, no doubt, will ****.

Get ready, fix all loose ends,
Keep on sailing, flit, explore!
And say "Hi" to all my friends,
If you see them near the shore.
Dec 2016 · 458
Autumn
Elkhan Asgar Dec 2016
Leaves on trees become flowers,
Fruits are ripe and full of juice.
Autumn is great, even with its showers,
Dear summer lovers, what's your excuse?!

— The End —