Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
ang   mga   hindi   ako   aking   puso   ikaw   iyong   kaya   umaasa   yan   ito   kita   nga   ngunit   wasak   din   nagiisang   sana   palagi   ngayon   bituin   iniwan   nila   hihintayin   dumating   wag   isda   kahit   siguro   bakit   biglaang   buhangin   naalala   magalit   pano   ulit   tuluyan   panginoon   nitong   utak   sila   pangalan   sakali   bawat   kong   paglisan   marinig   sasabihin   sakit   butuin   kang   saglit   naisulat   magbigyang   katagang   sahig   epekto   kinakabahan   walang   nang   nakaupo   saan   babalik   padin   kunin   diin   damdamin   kanilang   pumapasok   dyan   nakita   kung   pagbalik   isa   ipagpapalit   nilang   pinakinggan   kapag   binabanggit   tanga   pero   bibig   sinasabing   dadating   lagi   naguguluhan   hanggang   panandalian   akong   para   iniisip   yayakapin   kayang   mahal   halos   agad   sapagkat   ere   akin   balikat   nagbabakasakali   nagawang   tao   minsan   magpatibok   tinatapik   kakatingin   tila   nangunguyam   uhaw   kitang   nakatingin   makita   nilalamok   pait   man   lang   gilid   oras   umasang   asahan   langit   madalas