Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
ang   aking   nang   hindi   iyong   kong   ako   naging   puso   isang   kung   ibig   hanggang   yaong   ikaw   lang   ngunit   mahal   maging   araw   kita   pangalan   baka   ating   itong   agad   niyong   gusto   mong   sayo   kay   kahit   akin   pagkat   walang   ano   tayo   tugon   sinta   kang   isip   huwag   man   sinabi   bago   rin   doon   tila   sagot   kanyang   siyang   loob   lamang   wag   siya   devina   ilang   ito   pagkatapos   lumipas   nga   para   tanungin   lubhang   bakit   donward   lahat   iyo   dibdib   tinanong   pang   dahil   tuloy   pusong   kapagka   malimutan   labis   natin   sapagkat   pangarap   nagpatuloy   nitong   pinsan   bang   gabing   sandali   pansin   sadyang   isiping   imbis   dating   alam   ewan   mula   kayang   nakitang   nating   niyang   gayung   makita   kanya   tulad   ipinagtapat   maski   sakit   napaisip   wala   lihim   muli   habang   tanong   oras   huwaran   katanungan   jesang   kami   dumating   unang   daan   kaibigan   facebook   mukhang   totoo   damdamin   magbalik   aming   nanatili   tapat   mga   umalis   namaalam   nagawang   hiwalayan   salita   gitnang   malamyos   marating   mayroon   inamin   mayroong   masuyo   ulo   lumabas   buong   saka   usapan   gunitain   talaga   saglit   marahang   niyon   mistula   iisang   uli   bigla   sarap   sabi   paanong   kabila   ngiti   kasi   sariling   sayawan   masasayang   pakinggan   mata   ayaw   kasama   iyon   nasa   naglalakad   naman   mas   tulang   subalit   mensahe   din   malaman   masakit   saya   tugunin   punto   bukas   pakay   pumasok   marahan   lalo   iba   kirot   mindaa   minsan   sinabing   halik   sumapit   dalawa   tinta   sintang   maisayaw   nilubayan   anong   nangakaraan   gustong   niya   bawat   nagtanong   lalaking   gabi   naglakad   bulwagan   tadhana   naitanong   naroong   matapos   tibo   nabasa   tanging   nangusap   iniwan   paalam   magtagal   kautusan   makasaliwan   napuno   kiligin   nalumbay   inusisa   basta   handog   esu   talas   naiititik   ligawan   katulad   tuluyan   tinungga   manahimik   estudyante   tagpo   hinaplos   sana   espadang   palaman   maalam   sulo   husto   dalhin   nangangagtapat   binigyang   bulaklak   sapitin   iniabot   nagdaan   ipapalit   lisang   pagpapakilala   talikdan   pinapantasya   pagbisita   lintik   magtatagpo   kailan   itinanong   nakita   pantasya   makilala   pagkatakot   nagsimba   lubusan   nasisiguro   nasahin   subukan   nagkasama   inihayag   namalaging   mangga   tumuloy   parsa   karapatang   nangagsumagi   saysay   palang   kundi   layon   ugaling   namin   diringgin   kaharap   pakana   usap   madiskarte   ipahid   takbo   mundo   tinig   butihin   masasagot   itanong   patungo   dunong   likod   sumakit   nakikisiksik   umupo   mahuli   nakakapanubok   papasukin   isulat   tabi   tinitiim   putak   perpil   kasunduan   huwad   mahalikan   diwata   mismong   nalilito   tawagin   mukha   pagkamasakit   tumatama   ibitaw   parang   lilingkuran   maaaring   panimding   wari   aaminin   naligalig   matanaw   magluluoy   inibig   pinatubo   batong   makata   tanawin   tumawa   sumunod   sinusubok   nilingon   kuwento   nababakla   ibigan   itinuro   napalunok   nagdiwang   panahong   pagtingin   bigo   nagtataka   payo   ngiting   nakatapat   alak   telepono   makinis   namugang   umiyak   dumulog   paso   kabiguan   nanghihilahil   pinagtagpo   masungkit   handang   makinang   natigilan   ilan   hinaraya   nagsimulang   venus   kinaiinisan   gaganti   pagkasabi   bayaang   noo   pinta   makaligtaan   sulat   boteng   makikitatsulok   insidenteng   sumisilang   tayong   mabulyawan   tuluyang   saktan   yeso   kasaysayan   nakatali   ipipilit   kalalakihan   loobin   kausap   nakaharap   kwekan   maligaw   isipin   nangaglipas   mabuti   tinugon   buwan   ginamit   naniguro   nagkakaliwanag   nangganyak   labirinto   mamatak   nilalaro   tandang   nalimutan   nagniningas   magtapos   lumapit   tangi   katha   pagtitipon   musa   sungit   manggahan   sugatan   mapait   nasahing   tugong   misa   saklap   lubos   makakahadlang   gitna   kinausap   yaon   nakaramdam   nakakapaso   lampahin   sugo   hihinting   guro   igaganti   tumabi   manok   luha   dahilan   lagaslas   matugon   liligaya   palaso   iglap   hangal   pasya   hiningang   tagpong   napaibig   magpaloko   panginoon   ipinambato   pinahid   gagawin   pong   kaninang   pinipintakasi   sumuko   superman   narurok   namang   natatangi   pluma   indayog   itatuwa   bumilis   nawala   ring   makapagtapos   nagliliwanag   pagsulat   takot   kadahilanang   naninikip   aamining   manatiling   itinadhana   sumasama   pahalagahan   robot   pamantasang   dusa   tumugtog   hinarap   ina   naniwala   sasabog   nanlupaypay   ibalik   pebrero   tumingin   magalit   mamamalagi   dugo   pinipintuho   pinagsabihang   indak