Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 Nov 2022
SYL
050720

People started drinking coffee and staring at Me
From studio apartment windows,
Under pretty white gazebos,
In the open carport,
Busy offices with disinfecting stuff,
Some even paused Netflix on their TV screens.

Some hated Me –
For while I smell sweet,
Only some flowers grow
In the springtime.
And there were some whose thorns
**** the other just to survive.

I watched while hands are being driven to the sky
As if they're waiting for Me,
As if they're prepared enough.
Some collects in pretty puddles on the pavement
So that toddlers in rubber boots
Can jump in and splash their parents –
And they're on it,
I bet the game has started.

Love is sincere –
I make lovers miss one another,
I lull crying teenagers
To sleep in their warm beds
And some keep dancing
Tapping the floor with each move
And they believed I was hypnotized
To delay my visit and their season.
People don't simply watch
And listen with gentle acceptance,
I saw various faces changing masks every day –
Trying to fit what seems an "endless time."

Some were afraid of Me –
As one talks about Me,
Some run away.
So they don't even hear my expertise.
That I wash pretty chalk paintings off
Of driveways in suburbs
And without a second thought,
I can make them clean.

One tells the other,
As if I seep through their ceiling tiles
Turning cozy little homes
Into chaotic whirlwinds
Of anxiety and destruction --
Maybe, that's how their perspectives are.

I love the kids, so playful of their kind --
So I get them out of the pool
While sprinting inside,
Cold, wet, and uncomfortable.
Then I wash the leaves into
their gutters.

I touch the earth with my presence
To feel some semblance of warmth,
And I don't leave the thunder at your home,
I don't break the things that I love,
Unless they let me break their hearts
For what breaks mine.

I am the Rain,
But most of the time, I'm more than that.
 May 2022
SYL
042522

Sasapit na naman ang pinakahihintay na araw,
At hindi ito mananatiling sagrado magpakailanman.
Lahat ay mabibigyan ng patas na paghuhusga
At mismong lipunan ang syang magpapasya.

Naririnig ko na ang sigawan sa bawat dako ng gintong kompas
Kung saan ang kanilang hiyawa'y pagkakawatak-watak.
Iba't ibang ideolohiya sa demokratikong bansa
Kailan nga ba matatamasa ang tunay na pagkakaisa?

Sa bawat kulay na sinasabi nilang ito raw ang bukas
Ay ito rin ang gumuguhit sa kasaysayang tayo na't makibaka.
Kaya nga nating kulayan ang ating pagdikta
Ngunit sa ganitong paraan nga lang ba tayo kakalma?

Sa tuwing may mauupo sa trono na kataas-taasan,
Paano nga ba ang ating pagtindig
Para sa sinasabing mahal na bayan?

Pilipinas nga ba ang ating pinipili?
O kung saan lamang tayo kampante
Habang nananatiling namamaypay
At abala sa kabi-kabilang pag-uusig.

Iniisip nating tayo'y tunay ngang nasa laylayan na,
Ngunit ito nga ba ang kapeng gumigising
Sa dugo nating makabayan?
At sapat ba ang ating paghiyaw
Na walang hinihinging basbas mula sa Itaas?
Mga bibig natin, paminsan nga'y
Puno lamang ng mga palatastas.

Sapat ba na tayo-tayo na lamang
Ang naghihilaan pababa't paitaas?
Pagkat mismong pananampalataya'y
Nadudungisan ng walang katapusang pagkawatak-watak.

Bayang Magiliw, Perlas ng Silanganan --
Ikaw ang bansang hinirang ng Pagkataas-taasan.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas --
Sana'y mapaninidigan kita't
Hanggang sa huli'y maipaglaban
Pagkat maging aking hininga'y
Pansamantalata't pahiram lamang.

At hindi ito lotto o binggo,
Hindi tayo nagtataya nang kung sinu-sino.
Ngunit kung sinuman
Ang maging huling sigaw ng bawat Pilipino
Sana tayo pa ri'y magkaisa
Para sa dangal na nais nating isulong.

Ating pagkatandaan na kahit noon pa ma'y
May iisang hindi tayo tinalikuran,
Iisang Pangalan na may hawak ng bawat kapalaran
Higit pa sa bawat kulay na ating tinatayaan --
At Hesus ang Kanyang Ngalan!
Bangon Pilipinas!
 Apr 2022
SYL
031222 #2:02AM

What if today’s my last day?
Then I would share about You
To every people I meet
And I would testify how You have saved me.

I would go to the people
You want to send me
And tell them what You wanna tell them
And I will be unashamed
As what You have called me to be.

What if it’s my last breath?
Then I would breathe singing how great You are
I would no longer beg You to save me
From what’s in this world
But I will entrust You, my soul.
I will let go and tell You
That I commit my spirit.

And if it’s my last poem to write
Then I would no longer utter my desires
But I will let You use my hands
To speak the truth
And how You wanted to save everyone
From the burning furnace of eternal fire
But to welcome them in Your Kingdom
Where there will no longer be tears
There will be no pain
And even death is gain
Because You are the anthem of our soul.

If saying goodbye today
Means my full surrender to You,
Then I would lay my burdens down
And entrust you my longing heart.

If to welcome You means
To destroy every stronghold that surrounds me
Then I would allow Your fire to consume me
And to check my heart in every test that You allow.

And if today I’m gonna see You,
Oh Lord, please accept my spirit
Accept me in Your Kingdom.

But now that I still have a breath of life,
Then allow me to align myself
In the movement and revolution
Of the pouring of Your Holy Spirit.

Let me speak even in the chains of my insecurities
And find myself secured in the realm of Your presence
Let Your holiness show me
That I am nothing without You.

Let me experience
How is it to become a vessel of Your goodness
And to ensure the pain that You allowed
To manifest Your power in my weakness
And make others witness
That You are the God who will save me.

And may I fight this battle
With full trust in You alone
And to believe that You will make a way
And You have the last Word,
You have the final say, oh Lord.

And You are not just Jesus,
You are my God, my Savior
And You are my Hope.
Thank You, Jesus Christ.
 Mar 2022
Keyana Brown
In my daily life
I consumed so many pills
to ease my troubles
I'm frozen as I remained still.

~It isn't enough

In the middle of
my dose,
Lord you were there
when I needed you the most
because of you
my mood is not so cold
everyday you always
remind me I'm never alone.

He set the rain
to my fire
whenever I lack love
or even desire
He was there
as my protector
when my mind
wasn't sheltered.

When people
don't find me equal
Lord uplift my story
and enhance my sequal.

He's love
He's my will
He's better
than a happy pill.
 Oct 2021
SYL
111320

The waters roar
And yet they are kept in order
Under the shadow of the Beholder of Light,

The waters cease.
Many call one Name,
And many shout His Name.

But why do we need to come this far?
To let our voices run dry?
To taste the bitter tears?
And hear the clamor of the world?
 Oct 2021
SYL
100121

You are more than a billion lights
You shine the brightest among the rest,
Your light overcomes the darkness
And no darkness can ever halt Your existence.

You are the Light from the beginning
And 'til the end of death,
‘Til the end of times
And the latter unfolding of Your glory,
It is Your light that will remain.
John 1:1-5 (NIV)
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.  He was with God in the beginning.  Through him all things were made; without him nothing was made that has been made.  In him was life, and that life was the light of all mankind.  The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.
 Sep 2021
Keyana Brown
3am
It's 3am
in the morning
I'm wide awake
when I should be snoring.

My mind
Is pondering
and I'm anxious
when I could be sleeping.

Oh God
is there a reason
why I shouldn't
be sleeping?

Oh God
should I be praying
because my heart
is racing?

I'll just
put my worries aside
it's about time that
I have a talk with him
tonight.
 Aug 2021
SYL
082121

O giliw at ginintuan kong bayan,
Sa mga galamay ng may burdang hinagpis
Ay ‘di patitinag ang katapatan kong sayo’y itinatangis
Panaghoy ko’y ‘wag sanang lisanin
Ang pangako nating hanggang sa dulo’y mananatili.

Hindi man sa ngayon
Ang paggawad ng medalyang kailanma’y hindi mangangalawang,
Ako’y magtitiis sa muling paglipad
Ng kalapating pilit na itinatali’t ikinakahon
Sa mga islang tanging anino na lamang ang kasarinlan.

Kung mamarapatin lang ng may Likha
Na ako’y tupukin na lamang ng apoy na hindi nakasusunog
At ako’y ayain sa hardin nang walang kamalayan
Kundi pagpuri sa Kanyang kagandahan.
Ngunit kailanma’y hindi ako mangingimasok
Sa kung anumang inilatag sa aking harapan.

Gustong lumuha ng dugo
Ng aking mga matang may iisang tinitingnan.
Sa mga kamay Niya’y
Hahayaan ko na lamang na dumungis ang mga butil
At ang Kanyang pagkalinga’y
Magsilbing panlaman-tiyan.

Kung makararating man sa lahat ng mga pinili
Na ang aking pananatili’y hindi pansarili lamang
Kundi ito’y aking pagpasyang piliin pa rin
Ang tahanan bagamat ito’y pinagtaksilan ng karamihan.

Sa mga pulong walang kapanatagan
At walang kapaliwanagan ang may kapangyarihan,
Ay naniniwala akong hindi paglisan ang solusyon.
At kung takot at pangamba ang kanilang mga naging dahilan,
Ay hindi ko kokonsintihin
Ang puso kong anumang oras
Ay kayang piliin na rin ang paglisan.
 Jun 2021
SYL
06022021

Hayaan **** ilahad ng mga pahina ang misteryo ng nakalipas,
Ang mahikang bumabalot sa guhit ng mga palad
Na hinulma sa salamin ng liwanag,
Ang dugo ng kasaysayang naging pantatak ng kahapon, bukas at ngayon.

Ang pagsirit ng kandila sa lumalalim na gabi
Ay gaya ng pakikipagbuno ng kalangitan sa lumalagablab na araw.
Hindi man lamang napagod ang lumikha ng bahaghari,
Pagkat buhat sa simula hanggang dulo'y kaya nya itong pagmasdan --
Kaya nya itong sabayan hanggang sa pagtiklop ng mga ulap.

At gaya ng mga ibong malaya na walang humpay ang pagkampay patungo sa lilim,
Ay gayundin ang mga imahe ng putik na ginawaran ng damdamin.
Ang kanilang pakikipagsapalaran sa modernong makinarya ng paglusong at pag-ahon,
Na may dalisay na pagdinig sa lilim ng kapatawaran at kaligtasan.

Walang sinuman ang kayang kumitil sa mga paupos na kandila --
Silang ang pagluhod ay simbolo ng kalakasan at pagtitiwala.
Silang may dunong at sa bukal ng buhay ay may hiram na sandali.
Maliban na lang kung sya'y magpaubaya para lumisan nang walang paalam.
Ngunit kumatok man sila,
Ang huling habilin at pagsilip sa bintana sa hapag
Ay walang katiyakan pawang sa oras at magiging tahanan.

Di hamak na may kaalaman ang sining na paghinga ang naging buhay,
Kaysa sa mga yumuyukod na mga punong
Mayroong nalalagasan na mga pakpak sa bawat dapithapon.
Di gaya ng dagat na lumulunod sa sarili
Na hayag sa kalangitan ang pagkunot at paghinahon.

Ang pawis sa mga pisngi'y gaya ng mga butil ng perlas
Na higit pa sa mga ginto't dyamanteng ibinigkis para ikalakal.
Walang humpay ang pagkapa madatnan lamang ang liwanag
Sa iskinatang walang inihain kundi pait at karamdaman.

At katulad ng pagpapagal nito sa apoy upang mailimbag ang sarili'y
Kusang babalik ang mga ito sa hiningan ng sandali.
Kung saan wala nang ni isang mananatiling "misteryo,"
Kung saan lahad at hubad na ang lahat ng pagpapanggap.

At kung saan ang huling pahina ay pupunitin,
Ang himagsikan ay makikitil hindi nang panandalian lamang.
Magiging malaya ang pagpapaubaya ng mga kamay sa hangin,
Malaya ang mga pusong walang ibang nais kundi magpuri.
 May 2021
SYL
020321

Naubos na ang aking pangambang
Ikinahon ko noon na may maliit na bintana,
Kumikinang ang lahat sa muli kong pag-ahon
Na para bang ako’y iba na.

Iba na sa kanilang paningin
Na tila ba, kaya ko ring hatiin ang karagatan
Hindi gamit ang sarili kong lakas
Ngunit habang ako’y nakapikit
Na inaalala ang pag-asang
Dumudungaw sa aking mga bintana
Ng aking nakaraan.
 Apr 2021
Keyana Brown
~I'd rather
start burning
all my anger
away.


~I'd rather
start cutting
down my anxiety
because it's
getting in the
way.


~I'd rather
start drowning
every sadness
that ruins my
day.


~I'd rather
start burying
my problems aside
It will be blissful
for that I
pray.
~
Next page