Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 Oct 9
Sy Lilang
111320

The waters roar
And yet they are kept in order
Under the shadow of the Beholder of Light,

The waters cease.
Many call one Name,
And many shout His Name.

But why do we need to come this far?
To let our voices run dry?
To taste the bitter tears?
And hear the clamor of the world?
 Oct 4
Sy Lilang
100121

You are more than the billion lights
You shine the brightest among the rest,
Your light overcomes the darkness
And no darkness can ever halt Your existence.

You are the light from the beginning
And 'til the end of death,
‘Til the end of times
And the latter unfolding of Your glory,
It is Your light that will remain.
John 1:1-5 (NIV)
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.  He was with God in the beginning.  Through him all things were made; without him nothing was made that has been made.  In him was life, and that life was the light of all mankind.  The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.
 Sep 25
Keyana Brown
3am
It's 3am
in the morning
I'm wide awake
when I should be snoring.

My mind
Is pondering
and I'm anxious
when I could be sleeping.

Oh God
is there a reason
why I shouldn't
be sleeping?

Oh God
should I be praying
because my heart
is racing?

I'll just
put my worries aside
it's about time that
I have a talk with him
tonight.
 Aug 21
Sy Lilang
082121

O giliw at ginintuan kong bayan,
Sa mga galamay ng may burdang hinagpis
Ay ‘di patitinag ang katapatan kong sayo’y itinatangis
Panaghoy ko’y ‘wag sanang lisanin
Ang pangako nating hanggang sa dulo’y mananatili.

Hindi man sa ngayon
Ang paggawad ng medalyang kailanma’y hindi mangangalawang,
Ako’y magtitiis sa muling paglipad
Ng kalapating pilit na itinatali’t ikinakahon
Sa mga islang tanging anino na lamang ang kasarinlan.

Kung mamarapatin lang ng may Likha
Na ako’y tupukin na lamang ng apoy na hindi nakasusunog
At ako’y ayain sa hardin nang walang kamalayan
Kundi pagpuri sa Kanyang kagandahan.
Ngunit kailanma’y hindi ako mangingimasok
Sa kung anumang inilatag sa aking harapan.

Gustong lumuha ng dugo
Ng aking mga matang may iisang tinitingnan.
Sa mga kamay Niya’y
Hahayaan ko na lamang na dumungis ang mga butil
At ang Kanyang pagkalinga’y
Magsilbing panlaman-tiyan.

Kung makararating man sa lahat ng mga pinili
Na ang aking pananatili’y hindi pansarili lamang
Kundi ito’y aking pagpasyang piliin pa rin
Ang tahanan bagamat ito’y pinagtaksilan ng karamihan.

Sa mga pulong walang kapanatagan
At walang kapaliwanagan ang may kapangyarihan,
Ay naniniwala akong hindi paglisan ang solusyon.
At kung takot at pangamba ang kanilang mga naging dahilan,
Ay hindi ko kokonsintihin
Ang puso kong anumang oras
Ay kayang piliin na rin ang paglisan.
 Jun 3
Sy Lilang
06022021

Hayaan **** ilahad ng mga pahina ang misteryo ng nakalipas,
Ang mahikang bumabalot sa guhit ng mga palad
Na hinulma sa salamin ng liwanag,
Ang dugo ng kasaysayang naging pantatak ng kahapon, bukas at ngayon.

Ang pagsirit ng kandila sa lumalalim na gabi
Ay gaya ng pakikipagbuno ng kalangitan sa lumalagablab na araw.
Hindi man lamang napagod ang lumikha ng bahaghari,
Pagkat buhat sa simula hanggang dulo'y kaya nya itong pagmasdan --
Kaya nya itong sabayan hanggang sa pagtiklop ng mga ulap.

At gaya ng mga ibong malaya na walang humpay ang pagkampay patungo sa lilim,
Ay gayundin ang mga imahe ng putik na ginawaran ng damdamin.
Ang kanilang pakikipagsapalaran sa modernong makinarya ng paglusong at pag-ahon,
Na may dalisay na pagdinig sa lilim ng kapatawaran at kaligtasan.

Walang sinuman ang kayang kumitil sa mga paupos na kandila --
Silang ang pagluhod ay simbolo ng kalakasan at pagtitiwala.
Silang may dunong at sa bukal ng buhay ay may hiram na sandali.
Maliban na lang kung sya'y magpaubaya para lumisan nang walang paalam.
Ngunit kumatok man sila,
Ang huling habilin at pagsilip sa bintana sa hapag
Ay walang katiyakan pawang sa oras at magiging tahanan.

Di hamak na may kaalaman ang sining na paghinga ang naging buhay,
Kaysa sa mga yumuyukod na mga punong
Mayroong nalalagasan na mga pakpak sa bawat dapithapon.
Di gaya ng dagat na lumulunod sa sarili
Na hayag sa kalangitan ang pagkunot at paghinahon.

Ang pawis sa mga pisngi'y gaya ng mga butil ng perlas
Na higit pa sa mga ginto't dyamanteng ibinigkis para ikalakal.
Walang humpay ang pagkapa madatnan lamang ang liwanag
Sa iskinatang walang inihain kundi pait at karamdaman.

At katulad ng pagpapagal nito sa apoy upang mailimbag ang sarili'y
Kusang babalik ang mga ito sa hiningan ng sandali.
Kung saan wala nang ni isang mananatiling "misteryo,"
Kung saan lahad at hubad na ang lahat ng pagpapanggap.

At kung saan ang huling pahina ay pupunitin,
Ang himagsikan ay makikitil hindi nang panandalian lamang.
Magiging malaya ang pagpapaubaya ng mga kamay sa hangin,
Malaya ang mga pusong walang ibang nais kundi magpuri.
 May 1
Sy Lilang
02032021 #Unfinished

Naubos na ang aking pangambang
Ikinahon ko noon na may maliit na bintana,
Kumikinang ang lahat sa muli kong pag-ahon
Na para bang ako’y iba na.

Iba na sa kanilang paningin
Na tila ba, kaya ko ring hatiin ang karagatan
Hindi gamit ang sarili kong lakas
Ngunit habang ako’y nakapikit
Na inaalala ang pag-asang
Dumudungaw sa aking mga bintana
Ng aking nakaraan.
 Apr 17
Keyana Brown
~I'd rather
start burning
all my anger
away.


~I'd rather
start cutting
down my anxiety
because it's
getting in the
way.


~I'd rather
start drowning
every sadness
that ruins my
day.


~I'd rather
start burying
my problems aside
It will be blissful
for that I
pray.
~
 Jan 11
Keyana Brown
God is now the artist
I surrenderd
my paint brush
to him.

I will
no longer
let society
the media
or even myself
paint an image
that is impossible
for me to be

I'm not my scars
I'm not my torso
I'm not my face
I'm not my thighs
      I'm not even my race


For I am only his muse
and not ours.
Go to the mirror and tell yourself you are wonderfully made.
 Dec 2020
Keyana Brown
~It's tough to say that
I am afraid of the future
many souls want to leave
out their lovely homes
cold, empty, and spacious.


~It's people like me
who hide behind
the blankets that's
oderous even after
sobbing and
contemplating.


~After a while
I sit back
and don't relax
as my brain
tries to drain
out every sorrow
that I have where
my leaky eyes
can drown itself.


~My grandmother's soul
decided to find a new home
somewhere spacious and lively
patiencently she waits for the
right time and place
before her soul left she never
let time rush her life or her
way of telling people how
to be patient saved her.


~Her soul is not sorry
for her dissapearence
but she is grateful
for how long she spent
with the patiences she had
after many years.


~Yesterday as I
hid under my blanket of misery
I felt so ungracious
for being impatient
with her soul leaving
her home, her family, and life
all behind when in reality
the soul just wanted to
start a new journey.
~
This poem goes to my grandma, Jonnie Mae.
Rest well my beautiful and patience soul.
 Nov 2020
Austin D Woodruff
All hope was lost when I was alone,
I cried a prayer that reached the throne.

Addicted to tears shaped like the cross,
I wept aloud and found that which I lost.

Like a baby without a breast
I was hungry and starved, I needed to rest.

Weak without food I could barely see,
that The King had prepared a feast right before me.

Bestowed a place at his table,
I found grace that was fatal.

"Eat and drink and be joyful,
by faith my hope is bountiful."

When Jesus made me cry,
I knew, that for me he had to die.

By grace, through faith we are saved,
by the blood that Jesus has paid.

Completely God and completely man,
this Jesus was killed by human hand.

A sacrifice he was,
Jesus loves you, just because.

Resurrected from the dead,
Jesus is alive, no matter what is said.

Living and strong,
Jesus is with you, all your life long.

Jesus is building his house so big,
he wants you to come and see his Kingdom gig ;)

You are loved.
You are blessed.

In the Kings righteousness,
you are dressed.
Copyright 2020 coup de grace by Austin Woodruff

coup de grace (n.)
"a single blow or stroke, dispatching one condemned or mortally wounded to put an end to misery," 1690s, from French coup de grce, literally "stroke of grace;" the merciful death-blow that ends another's suffering. (Etymonline; Online Etymology Dictionary)
 Oct 2020
Keyana Brown
I was made to be
a conqueror
in a world that's
imperfect
I was made to
love
I was made to
have patience

God sent me
to love
and to be patient
on obstacles that
held me back
for I'm reminded
that I'm not alone
and im still alive.
 May 2020
Sy Lilang
05022020

I was standing in the middle of worship
People were worshipping God
And everyone was singing.
There’re pairs but they don’t have any relationship
One sings beside the other, one sings alone.

There were two different hymns
Or everyone was just voicing their hearts out
I ain’t a singer and yet I heard my voice good.
And together with others,
The first song I was singing was a heavy song
I was about to kneel,
I was bowing my head.

And there I recognized that many songs are being sung.
I heard someone said from the back,
“Kelan ba papalitan yung kanta?”
I recognized what has been said
But I can't control the words coming from my mouth,
And from the bottom of my heart,
It just felt so natural --
It felt so relieving.

Both of my hands started grasping a railing
As I continued in the spirit of worship.
And then the song changed to an upbeat one
And then to “Hosanna.”

While everyone was singing “Hosanna”
Someone has changed in the atmosphere.
I saw my body gliding and others too
People started coming while I was singing with others.


Some remained walking towards us --
Seeing but they’re only looking at us
But I never heard and seen anyone of them singing.
I was even shocked with myself
Because I was dancing like I was a good dancer
Those who sing also do their dancing
As if we were leading everyone else
But it seems they have another place to go with.

I recognized that they were walking
While I was flying with others.
Then I saw a man who’s also dancing and singing
And he was very good at it
We continued guiding those who are walking.

Then, the scene turned out to be an LRT station
But there was no means of transportation
I saw people strolling beside a platform
On my right side
And they’re somehow stuck
But I saw no reaction from them.

And there was a stair going upwards
It's like in the form of an escalator
I was holding the railing and it was steady
But the steps seemed to be invisible
All I know was: it’s a staircase.

Then I saw the man singing and dancing earlier
Telling the people to raise their hands
And they turned to look like zombies
They were obeying and copying what was instructed to them
And we were all giving them examples
As we do the “arms forward” thing.

Then I heard someone said,
“There’s something wrong,”
And he was pertaining to those people in the platform
They were about to chase a woman
And he pointed her out
And then the dream ended —
The dream ended and as I opened up my eyes,
I found my heartbeat too fast.
Next page