Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 Jun 2020
JLK
Die somerwolke, sal maar vír jou moet traan,
wintermodder, sal moet kraak vir jou hart.
Jou glimlag verruil, vir die herfssekelmaan,
lentedonderstorms, eggo diep; al jou smart.The summer clouds, will have to cry for you,
winter's mud, will have to crack for your heart.
Your smile swapped, for autumn's crescent moon,
spring thunderstorms, echoing deep; all your sorrow.

— The End —