Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Claudee Sep 2018
Oh, this isn't of the Sun!
But of all's darling, the Moon.
The poet's first love,
A paper's goddess.

Oh, Luna ate her beauty!
Saw through celestial mirror,
              a dying light
A blazing maiden in fading
              coat
Found a poet in the first
              love's first love.
11/03/17
6:06 PM
Claudee Mar 2017
Paano ba simulan ang isang tula?
O dapat ba ito'y hayaang ilapat ng tadhana.
Tulad ng isang gabing mahiwagang
May simula kahit di sinimulan, magkakawakas nang di winawakasan.

Kung saan sana'y di na nagtitigan kasing lalim ng kalawakan
Di na nagtawanan sa gitna ng Univ. Ave.
Mumunting pigurang di umiilag sa sasakyan
Ngunit patuloy ang pagbangga sa isa't isa.

Kung saan sana'y di na hinawakan itong kamay
Kung sa pagbitaw, mas matinding kapasuan.
At sa mata ng buwan, sa baba ng tulay sa Philcoa
Di na sana hinagkan na parang tayo'y sa isa't isa.

Paano nga ba sinisimulan ang isang tula?
Bakit ito'y mahirap kumpara sa pagwawakas?
Maaaring madaliin pag nais na
O basta na lang iwan sa kalagitnaan.

Pero ang mga tula, ay mga marka.
Itatago ko't babalik-balikan
Parang noong gabing tayo'y naglalakad
At andiyan ka pa.
02/08/17
Claudee Mar 2017
Singing breaths of cold-hearted flames
Turning into night ghosts in their bubble
Ending peacefully in a forest of what-nows
Begging Mr. Time for hands held longer
01/26/17
Claudee Feb 2017
Gawan kaya ulit kitang tula
Tulad noong ikaw lang ang nasa gitna?
Noong ako'y lumulutang pa
At di pa nalalaglag.

Gawan kaya kitang tula
Parang dating bawat sulat-kamay
Isang direksyon lang ang tinatahak
Mula sa 'yo at pabalik patungo sa'yo.

Noong di kita matingnan nang tapat
Di man lang makausap nang di nanghihina
Di matanong tungkol sa mga tula
Dahil, ano ba, ikaw kasing paksa nilang lahat.
01/31/17
Claudee Feb 2017
Little after midnight
27th of grand October
In the infinite darkness
Mr. Streetlight, you found me.

Though the road need not two lights
Two lampposts stand side by side
Unexpectedly, quite unbelievably
A slender heart was wrapped in warm, long scarf.
10/28/16
Claudee Feb 2017
Dalawang kahoy na upuan
At tatlong libong katanungan
'Yan ang ating distansya.

Mahihinang muni-muni
Sa lagas nang espasyo
Kasabay ng maingay kong pagkabasag.

Masidhing pagpindot ng telepono
Dahan-dahang pagtakbo ng luha
Ang bumuo lamang sa ating usapan.

Wala na kong masasabi
Wala kang balak sabihin
Wala nga talaga tayong sinasabi!

Sa patuloy na ingay ng kalsada
Umalis akong walang balak bumitaw
Nagpaiwan ka bagaman matagal nang lumisan.
09/22/16
09/30/16
Claudee Feb 2017
Silky black hair
Curly brown hair
Heartbeat ringing
Restless sitting

Denim jacket, polo shirt
Cold, spacious hall
Lovely eyebrows, little smile
**** the distance that separates us

Slowly glancing, mildly walking
Somebody stop him
Somebody pull me up
Closer, closer, closer...

Your image gone, your shadow stands
In the end, you're five seats far.
09/20/16
Next page