Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Charm Yap Oct 2011
Dapat ba akong maghinala?
Kung noon malambing ka pero ngayon matamlay na?
Madalas magselos kahit wala pang ginagawa?
Pero nag-iba ihip ng hangin, bakit biglang nag-iba?

Dapat ba akong maghinala?
Kung ang mga bagay at gawain na ayaw mo noon
Ang siyang nais mo at pinag-uukulan ngayon ng panahon?

Dapat ba akong maghinala?
Ang mga personal **** bagay noon ay nakakalat lang
Ngayon naman, pinipilit itago kahit sa anong parte ng katawan.

Dapat ba akong maghinala?
Noon nagpapaalam pa kung sasama umalis ang barkada
Ngayon, nagsabi nga pero kung kailan wala ka ng magawa kasi paalis na.

Dapat ba akong maghinala?
Na ni minsan di mo ako pinakilala bilang karelasyon
Basta sinabi ang pangalan, tapos yun na yun.

Dapat ba akong maghinala?
Na ayaw **** ipaalam sa iba  na mayroon ka na
Tinanggal ang mga litrato, para di makita ng iba.

Dapat ba akong maghinala?
Na sa lahat ng nangyari, ikaw ang tama
Sasabihin lang na Mahala kita ..
Maririnig mo lang .. pag nalaman niyang... aalis ka na.
Charm Yap Oct 2011
Many times, I long lying beside that angel
That I dream I have a story to tell;
Up from his head, stroking his hair
And a touch on his hand, I begin to stare.

"Beautiful you" I confidently say
As you took my breath each and every second of my way;
With that perfect eyes, nice nose and soft lips
Babe, you surely are the one I should keep.

Now, close you eyes as a dream tries to enter
Till morning we will stay this way together
Good night my love, sleep tight
Love really does makes everything alright.
Charm Yap Oct 2011
Lumilipas ang araw, dumarating ang gabi
Di ko namamalayang malapit na ang sandali;
Ang araw na malapit na ang pagdating
Sa pag-alis ko, saan kaya ako makakatating?

Malayo man, hindi ko pa alam kung saan dapat puntahan
Ang ninanais ko parang mailap na naman;
Gusto kong marinig kung ano ang desisyon
O kahit ano man ang kanilang opinyon.

Maaalala ko sila kahit saan pa ako mapunta
Sila yung mga taong nagpakita sa akin ng pagpapahalaga;
Hindi madaling kalimutan ang mga taong ganoon
Walang halong plastik ang pinakikita nila mula noon.

Malapit na.. kahit di ko pa iyon hintayin
Darating na yung panahon na ang isang lugar akin ng lilisanin;
Mga kasama, kaibigan, hindi ko makakalimutan
Isang muling pagpapaalam mula sa isang lilisan.
Charm Yap Oct 2011
Oh my, what's happening?
It's like I really did not see that it's coming;
Am I too late to realize it?
Or it's just you who put up that sh*t?

I wasn't fooling around, if that's where it started
Hey, I am just being myself, though  I am not contented;
Got things hangin' round on my head,
I don't know.. guess we need a break instead.

This is too much far from the emotions I hide
****, it's been so long and I am feeling tired;
For all that has happened still you can't move on
You started the game, guess I have won.

— The End —