Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
aennij Jul 23
as the little bird tries to fly,
it explored the very sky,
with her wings waving so high,
with the joy she cry

as the little bird tries to sing,
she sang so loud hoping one could hear a thing,
she waved again her little wing,
little did they know she was yelling

as the little bird tries to speak,
no one wants to hear for she's so meek
everyone thought it was just a trick
but they can't see the tears on her cheek

as the little bird tries to escape
she tries to fit in any shape
with her wings she casually drape,
her little body she gently scrape

as the little bird tries to cry
she began to look at the sky
is she here to live or to die
no one really knows why
aennij Jul 23
im tired of failing people,
so exhausted in causing trouble
so i wonder and think continually
am i of value really?

im tired of being a disappointment
so full of regrets and resentment
how i wish im such importance
atleast just once
aennij Jul 15
i just need a little rest
a week or so would suffice
no time to be pressed
give myself a time to realize

let me figure things out
there's a lot going around in my mind
let the season be in drought
i'll see what i can find

go away for now
what i need is no one's company
i may have no idea how
but let me rest harmoniously
DON'T FORGET TO REST!
aennij Jul 15
dear anxiety, when will you leave me?
all my thoughts have gone wary
even my vision's kinda blurry
hear me out and save me hurry

dear anxiety, why are you here?
creeping me out so sheer
you won't get another tear
is anyone ever near?

dear anxiety, what do you want?
still in my dreams you do your haunt
tell it to me and i shall grant
even so, no one hears my rant

dear anxiety, who must i call?
though in the end it's me who will fall
surely you have taken its toll
when will they see it all?

dear anxiety, how are you?
so good at keeping me blue
remind me that this reality is true
those who see it are only few
aennij Jul 10
it's funny how i remember you in any way possible,
and when I do,
i realize you're irreplaceable,
how i wish i am too.

there's this time i heard your favorite song,
i reminisce how you'd repeatedly say you love it,
and when i do, i listen for it so long,
suddenly, the sadness just hits.

i even recall the moments when you get all my joke,
remembering that my humor is not something anyone can perceive,
and when i do, i just laugh and croak.
it's sad that you just had to leave.

i think of the time when you first heard my voice,
you kept on teasing how i sounded so cute,
but now that you're gone i have nothing to rejoice.
instantly, everything just turns mute.

do you remember when i tried not paying attention to you?
when i keep leaving you on read?
i was just so scared that you'll go and leave me out of the blue,
funny cause now that's what happened.

and i still recall when we play this certain game,
i'd be the one to start it but I always forget to join so I would be shocked.
now, without you, it is not the same.
cause without you, everything just stopped.

you keep on reminding me to remember,
so i try my best to recall.
i know for a fact that you'll never be back again ever,
but I just wanna say, I remember it all.
aennij Jul 10
pagod na ang aking puso,
sa pagbubukas ng nararamdaman.
kaya't sa susunod ay ako naman ang magiging tuso,
baka kahit papaano'y biglang gumaan.
ilang beses kong tinanong kung bakit,
bakit walang maibigay na sagot?
bakit parang sa akin lamang masakit?
ayokong makaramdam ng galit o poot.
ngunit kaysa salita,
ang tanging sumagot ay 'yong aksyon.
at 'tila parang isang balita,
nabaling ang aking atensyon,
sa iba mo na pala sinasabi ang nararamdaman mo,
may iba ka na palang sinasabihan ng paborito **** banda,
pati na rin ang paboritong kanta mo,
di ka naman nagsabi, sana manlang ako'y naging handa.
wala ka manlang paalam,
ni hindi rin nagbigay ng huling pangungusap.
hindi man lang nabigyan ng sagot ang isip kong kumakalam,
hanggang sa huli ako pa rin ang nakikiusap.
parang tangang naghihintay ng 'yong kasagutan,
pero wala na pala dapat akong hintayin.
sa akin na lang pala dapat 'tong mga katanungan,
dahil kahit minsa'y di ka naman naging akin.
aennij Jul 3
"TAHIMIK!" sigaw ng mga nasa itaas,
mga taong gumagawa ng batas,
ngunit ang hustisya'y hindi patas,
'pagkat sa kanila ang batas ay may butas.

"TAHIMIK!" sigaw ng mga may kapangyarihan,
mga taong inaasaahang maging huwaran,
sa panahon na sila'y ating kinakailangan,
ang tanging naitatanong ay "saan?"

"TAHIMIK!" sigaw ng mga mapagmanipula,
mga taong ginagawang hanapbuhay ang pulitika,
pondong mga winawaldas at nawawalang parang bula
ang mga sagot ay tanging paghuhula.

"TAHIMIK!" sigaw ng mga ayaw sa kritisismo,
mga takot sa hinaing at nagrereklamo,
mga tutang kinain ng koloniyalismo,
sa ibang bayan sila ay tila maamo.

ngunit sa kabila ng lahat ng pagtatahimik,
patuloy kang umimik,
sa hustiya at paglaban ay maging sabik,
sa mga mapanakot huwag magpapitik.

ipagpatuloy ang pagiingay,
sa masa ika'y sumabay,
magising ka sa iyong malay,
pagkamakabayan huwag sanang mawalay.

huwag **** hayaang kunin ang boses natin,
'pagkat ang pag-aaklas ay pilit na isinalin-salin,
mag-salita ka pa rin,
hindi lang para sa'yo kundi para rin sa akin.

ialay ang mo ang salita mo sa mamayan,
ikaw ang maging tunay na huwaran,
susunod na henerasyon iyong ipasan,
mag-ingay sa kahit anong paraan.

"TAHIMIK!" ani ng taong bayan,
sawa na sa pagmamanipula na naghahari-harian.
"TAHIMIK!" ani ng mga mamamayan,
tandaan na laging buksan ang mata at isipan.
#JunkTerrorBillNow #VetoTerrorBill
Next page