Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
You
Why does the water salty
While you are bitter
Yet those lips are tasty
a facade I want to remember.
Writeist XVII Sep 28
Nagseselos ako pag may ibang sayo'y nakalapit,
Habang kayo'y magkausap, 'di ko maiwasang mapatitig,
Sa pasimpleng hawak niya, at tinging malagkit,
Kamao'y napapayukom, paano kaniya nalalapitan? —nakagagalit.
para sa crush ko. Paano kita malalapitan?
Writeist XVII Sep 26
Mag-iiwan ng bakas ang apoy sa aking palad,
Manunuot ito sa balat hanggang tumatak,
Mahapdi ang pagdampi ngunit 'di ako bibitaw,
Maging gaano man ito kasakit.
Visit my wattpad acc. @WriteistXVII at tunghayan ang novelang aking sinimulan.
Writeist XVII Sep 25
Ikaw ang karamay,
Ang aking kaagapay.

Sayong mga yapos at hawak,
Di maikubli ang galak.

Ngunit hanggang saan nga ba aabot,
ang pilit nating sinusugod.

Paglalakbay nating walang direksyon,
Malayo pa ba o nakarating na sa destinasyon.
Ikaw ang kaligayahan niya, bagamat patago at pabiro.
Writeist XVII Sep 25
Sun does not set in the east
Yet it always a dead end when we are near.

The pouring rain in dawn— we ease,
With my arms wrapped to your body securely.

Waves are against in every step with take,
but I have nothing to lose when I'm with you; we'll not retreat.
Sayo lang ako lalakas.

— The End —