Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
ang   kong   buhay   tanging   kahit   niring   puso   ako   maghihintay   bawat   mundo   kung   mga   hanggang   aking   tila   walang   sinta   subalit   sanlibong   luha   magtitiis   munting   pagkat   katawang   itong   sinag   umagos   kalayaan   gintong   pakpak   sapagkat   dulot   iyo   gabing   yaong   iniinda   hello   lalaya   pintig   ikaw   pusong   hanggan   init   poetry   diyos   liwayway   lamang   mula   lubos   araw   hindi   canoy   sintang   taglay   akong   luksa   lalong   galak   kamay   hirap   abang   pawis   bisig   mahain   mumunting   gitna   bukang   paang   isang   dilag   mahabagin   daigdig   tanikala   tinataglay   sukat   umaga   love   paglubog   nasa   pagsasaluhan   nilalang   utos   matang   ating   landas   malugmok   pagdusa   magawa   pithaya   nagtanim   bihag   lumilihis   pagkakahugnos   nakapanghihina   panahong   magaspang   paano   ramdam   sikat   mabuhay   dapat   kislap   puno   dilim   dustang   ingat   harding   ngayong   namumugtong   lutuin   bagal   tatapos   luhang   iba   hadlang   yamang   balikang   sila   poem   tapat   hapag   hari   masamyo   inasam   sisilang   para   nabusabos   batis   sakit   hawak   purihin   gumapos   tutuyo   alay   kandungan   lawig   bang   mithing   tinalian   ito   lipad   bagwis   inisip   pumapait   pagtiis   laksang   paghintay   nabuhay   umaawit   kapanglawan   hamak   sinasamba   ngalan   malinis   gipuspos   naman   minahal   katumbas   nagtatak   saklap   higpit   waring   isa   mayroong   paghampas   pagpatak   hapo   ngawit   hinihintay   puring   tinig   humihibik   lumawig   pagal   dusa   nang   muling   daloy   budhing   gumagatong   mutya   ligaya   matapat   pamimitak   mabihis   tinaglay   simoy   bayaning   masawata   makain   nitong   yaring   pinaghintay   muli   umiibig   mata   pilit   ngunit   ganito   parang   palakol   dukhang   iihip   hanging   lilong   ganap   mamatay   nabihag   tiyak   dulong   paghakbang   mariing   tuwing   buong   karit   katawan   salat   malaya   harap   bulaklak   butil   manhid   malumbay   pinagyakap   mababago   nagdadaralita   poong   tanim   impis   mararangyang   lubhang   kapiling   hangad   pinita   pagluha   hiling   tinali   pulpol   bumukal   sangkalupaan   dibdib   napanagimpan   bagsik   sikmura   maputik   banal   pinagdaanan   lalakad   agos   bungang   tinik   ginaw   kambal   tinigmak   ibong   namugad   ano   sumasaliw   pinapasaya   asam   pagod   tadhana   suungin   pinaglayo   anong   akay   mapanglaw   pagbuhos   naghihirap   lipak   pinapawi   gumigintong   maykapal   pinasisigla   aba   halimuyak   dalita   kang   didiligan   pagsilang