Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Ponds Aug 2018
Ano…
“Ano ang pakay mo dito sa mundo?”
Iyan ang unang tanong niya sa akin.
Naniniwala ako na ako ay nandito upang mabuhay,
Upang sa mundong ito ay magbigay ng sariling kulay.
Ngunit hindi ko alam ang rason kung bakit
Ako dito sa lupa ay ibinaba ng langit.

Sino…
“Sa iyong palagay, sino ka?
Sino ka upang mabuhay nang kasama sila?”
Hindi ko alam kung sino ako sa mundong aking kinabibilangan.
Ang tanging alam ko lang ay ang aking pangalan.
Ngunit ako ay may karapatan
Na maging tao dito sa mundong aking ginagalawan.

Bakit…
“Bakit ka umiiyak?
Tila mababaw ang iyong luha, sabi mo ay malakas ka.”
Tama ka, siguro ako nga ay mahina.
Huwag kang mag-alala, ang ulan ay titila.
Itinatanong mo kung bakit mga luha ay pumapatak.
Minsan, ang langit din naman ay umiiyak.

Saan…
“Saan ka tutungo?
Kahit saan ka magpunta, ang lupa ay guguho.”
Hindi ko alam ang mga tatahakin na daan.
Nais ko lamang na makahanap ng tahanan,
Tahanan na gigising sa aking puso’t isipan.
Alam mo ba kung saan iyon matatagpuan?

Kailan…
“Kailan ka ba magigising?
Dahil minsan, daig mo pa ang isang lasing.”
Gising ako at mulat ang aking mga mata,
Pagod na pagod na akong maging bulag pa.
Pinapatulog tayo ng mundo sa pamamagitan ng mga kanta,
Mga kantang may lason upang hindi na magising pa.

Paano…
“Paano mo gagawin ang lahat ng iyon,
Kung pati ang iyong sarili ay hindi sumasang-ayon?”
Gagawin ko dahil kaya ko; susunod sa mga aral,
Gagawin ko dahil kaya ko;  basta kasama ko ang Maykapal.
At sa aking huling sasabihin, ako ay aamin:
Ang aking kausap ay ang tao sa salamin.
  Jun 2018 Ponds
Iljano lepelblad
He gave me strength,
He gave me might,
He gave me freedom,

How i didn't listen,
How i didn't follow,
How i failed,

Still forgiven,
Still saved,
Still living to make amends,
Still breathing to follow,

O how i was so wrong,
O how i was so blind,
The Lord forsake my soul...

A bleeding heart could only,
Mend for all the love that was and still,
Its getting.

He gave me,
Might,
Strength,
Love...
Sometimes you take Gods Words for granted and at the end of the day you
see his light.
Ponds Feb 2018
"He died for you
so you can live for Him."

He died for you...

Yes, let those words sink in.
Jesus died for you.
Live for Him.
  Dec 2017 Ponds
Scott
I wrote something once.
I don't know where it came from,
or when it will come again.
I try so hard to put words on a page
so I can feel like myself,
but still they don't sound like me.

Words burn in my chest and
I can't spit them out.
Beer cools them, and so I drink it.
But the words go to my heart
and they squeeze and squeeze
and then I lose them.

They mean much to no one,
and not to me.
But left alone they squirm
and squeeze and shout
so I can't hear what they mean
or what I'm trying to think.

I can't get rid of them.

When I listen, they help.
When I don't, they burn.
I want to spit them all over,
so you can feel what they do to me.
But only if you're ready.

They're like worms, the words.
They eat, and sleep and breed,
and there's more of them.
And there'll be more tomorrow,
and if I can't get rid of them
they'll eat me alive.

When I put them on a page,
they stay still.
And then more come,
and I'll catch them too, hopefully.
Then they'll stay still
so you can see them.

The words.
  Nov 2017 Ponds
Tee
Will my flaws
be the face of me?
Does my past
haunt my future?
If i colour within the lines
will that save me?
When you look at me
What do you see?

Regret is my hunter.
You are the sun that
unveils me
exposing me under
your observation
the question leaves its mark
burning through my mind
do you see me or
do you see my shadow?
Please give your opinion, I'd love to hear feedback :)
  Nov 2017 Ponds
Brent Kincaid
I want to paint a picture with words
So you can see what I see.
Let you see all of the art work
That hides here inside me.
The darks and the lights that glisten
I want to share colors and shapes
And the music, so you can listen.
They make up my internal landscape.

My canvas is time, sight and sound
And the aromas of my world.
I want you to see the way the smoke
And all the clouds get curled.
The hills and the valleys have views
That make you want to be there.
The trees and the flowers delight;
All inside my memories somewhere.

The stories would keep you transfixed,
And the people, creatures of fascination
Would make you laugh or maybe cry
If you could only see my imagination.
I am using rhyme and meter to depict
As the artist in me articulates dismay
That these simple words must transmit
As I can only tell you about it this way.
Next page