Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Lecius Aug 2022
If I would
go through
that magical roller coaster
journey again
—to be with you...

I will set through,
I will keep on trying,
because

I want that smile—
—your precious smile.
A simple modest smile of a Filipina from the time of Maria Clara— sparingly moves of the lips that reflects your true beauty inside.

I want to hear your laughter,
conveying sounds of fun and excitement
with the voice of sweet and tender like an angel from the Heavenly Father— trying to conceal and be okay amidst the sadness

I like the way you sleep inside the room,
innocent with a face of true sleeping beauty —doesn't care what others may say.

I like your mindset,
the way you see someone as worthy as you,
even though—we both know—you're
more than them.

I love to hear your angelic voice,
singing your favorite song along with your wooden guitar.

I love our simple conversation,
telling how our days went, our problems; and what's so-called chika.  And you were there not just to hear but to listen.

And,

I love what my heart is telling me,
that I am deeply in love with you.

I LOVE YOU
This poem is dedicated to the person who made me believe that there is love for the second time.
Lecius Feb 2022
Sana—
matagpuan mo na,
ang tao na ituturing kang tahanan,
'yong parati sa'yong uuwi,
'yong patatawanin ka—
matapos ang nakakapagod
na maghapon.

Sa dinami-rami ng taong
kaniyang nakakasalubong;
Ikaw at ikaw parin kaniyang pinipili,
hindi sumusulyap sa iba,
deritso ang tingin at hakbang ng mga paa.

At, sa kailaliman ng kaniyang puso,
alam niya kung ano'ng gusto mo.
Ang umuwi s'ya saiyo,
matapos makidigma sa magulong mundo
Lecius Jul 2021
Please
remember...
"You are altogether beautiful,
my darling;
there is no flaw in you"

“You are a Child of God…
You are wonderfully made,
dearly loved and precious in His sight.
Before God made you,
He knew you…
there is no one else like You!”_Psalm 139

And one day,
you'll find—
you're answered
prayer to the man
who sees your worth in
CHRIST...

A man who answered
to the claims of
God.
To my high school regret
Lecius Jan 2021
"Is there love between you and her?"Julia asked.

            "Yes! There is, but not the love that you think"
I said to her.

"We can never be together; we will not be"
Lecius Jan 2021
"Why do you keep writing about him?"

Because turning him into poetry is the only way I can tell myself that she is mine— even in words only
To: Watashi no funanori
Lecius Jan 2021
Sa pag-iwan ng araw sa alapaap,
Magiging asul ang pinamumugaran ng mga ulap,
Uusbong ang buwan na matingkad.
Sundalo ng alitaptap mag-sisilabasan,
Gayon 'din mga bituwin na walang kabilangan.

Subalit sa patuloy na pag-lalim ng gabi,
Mga ala-ala'y sa isip humahabi,
Nais n'ya muling tanawin ko ang kahapong tapat,
Eksaktong oras ng ika'y nakasama sa tabing dagat.
Ipinapaala n'ya mga saglit ng segundong sapat,

Hindi ba't napakaganda niya titigan,
Walang dahilan upang sawaing masdan,
Makailang palit man ang panahon,
Sigurado mula sa nag-daang hapon,
Patungo sa kasulukuyang linalakaran,
Hanggang sa aapakan na kinabukasan,
S'yang kariktan n'ya'y walang kapantayan,
Kahit buwan na s'yang naturingan ng karamihan,
Na pinakamaganda sa kalawakan.

Ika nga sabi ng karamihan,
Kapag sinisinta'y s'yang kasamahan,
Gaano man kaganda pasyalan,
Ito ma'y paboritong puntahan,
Hindi na ito ang iyong titigan,
Kundi doon na sa babaing balak mo pakasalan.
Lecius Jan 2021
Yapos parin ako ng ala-ala ng isang madilim na hapon; tulala sa durungawan ng paborito nating kainan, at namamangha sa rumaragasang ulan.

Lubhang napakalamig ng hangin. Katawan ko na'y giniginaw subalit ayaw pa lisanin kan'yang upuan. Na para bang may hinihintay na biglang lumitaw mula sa kawalan.

Nag-babakasakali na ika'y mapadaan, huminto sa aking harapan. Mapakinggan muli mula sa bigat ng pag-patak ng ulan ang iyong tinig-- nais muling boses mo aking marinig.

Ngunit sa mga sandaling ito, habang lumalakas ang buhos ng ulan, malabo na nga kitang tuluyang mahagkan; sumilong kana sa panibagong kainan, na kung saan bago mo na paboritong puntahan-- kasama mo yong kasintahan.
Next page