Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
KHAYRI RR WOULFE Nov 2018
Unang gabi sa huling sandali
Nag-aagaw ang ilaw at dilim
Katahimika'y namamayani.


Nakatayo sa gilid ng bangin
Isang hakbang tungo sa libingan
Nakapikit ngunit nakatingin.


Sumilip ang buwan sa kalangitan
Hudyat ng katapusan ng duyog
Tuluyang bumukas ang pintuan.


Lumiyab ang bawat alikabok
Mga alitaptap na dumadapo
Sa bawat sugat nangingimasok.


Buhok ay nagsimulang lumago
Sabay sa pag-ikli ng hininga
Nagpupumiglas sa bawat pulso.


Isang bulaklak na bumubuka
Dugo at ginto ang tanging dilig
Usbong sa hungkag at tuyong lupa.


Buto at laman ay nanginginig
Balat ay nagsimulang uminit
Halik ng apoy sa pulang tubig.


Umuungol sa bawat pagpunit
Likuran na may bagong pasanin
Ngipin na sukdulang nagngangalit.


Nakalutang sa payak na hangin
Kamay ang nagsisilbing kandila
Maglalakbay sa tulay na itim.


Isang sulyap bago kumawala
Ibinuka ang pakpak na pilak
Huling yugto ng pakikidigma.
Written
11 November 2018


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
KHAYRI RR WOULFE Nov 2018
Through the hollows, into the grey
Across the rolling hills of pain
Run all night till the darkest day.When shadows behind the mists play
Charge forward to the silent rain
Through the hollows, into the grey.As our memories fade away
But the signs in the sky remain
Run all night till the darkest day.As the leaves in the forest sway
Doubt the trees and keep on running
Through the hollows, into the grey.
When the road breaks along the way
As the shadows come forth crawling
Run all night till the darkest day.When the time comes for us to play
As they come to where we're hiding
Through the hollows, into the grey
Run all night till the darkest day.
Written
05 November 2018


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
KHAYRI RR WOULFE Aug 2018
Hindi na natapos ang bagyo
At muling bubuhos ang ulan
Hindi na natapos ang araw
Hanggang masunog ang kalangitan.


Walang patid ang hangin
Lahat ng bagay ay kayang liparin
Rumaragasa ang tubig
Ngunit walang luhang kayang pawiin.


Hinahanap pa rin ang umaga
Kahit tanghali ay lipas na
Hinahanap pa rin ang liwanag
Humupa man ang sakuna.


Gumuguho pa rin ang lupa
Tinatabunan ang nakaraan
Gumuguho pa rin ang bundok
Gumuguho rin ang kapatagan
Gumuguho ang mga burol
Gumuguho ang mapupurol
Matalim man ay guguho rin
Pasusukuin ng suliranin.


Gumuguho ang lahat
Gumuguho sa bandang huli.


Hindi na natapos ang pagkawasak
Bumabagsak ang tulay na puno ng bitak.


Hindi na natapos ang paglisan.
Basa pa ang libingan,
May ihahatid muli sa himlayan.


Hindi na natapos ang unos
Delubyo sa gitna ng buhawi
Lindol sa gitna ng tagtuyot
Hinagpis sa gitna ng pagkamuhi.


Panaghoy sa dulo ng pagkasawi.


Dito na lang ako sa lilim
Kung saan nag-aagaw ang liwanag at dilim
Magkukubli sa isang sulok
Hanggang lamunin ng alikabok.


Hindi na natapos ang gabi
At tumigil ang orasan
Hindi pa tapos ang bagyo
Ay bumubuhos muli ang ulan.
Written
12 August 2018


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
KHAYRI RR WOULFE Jan 2018
Bagong-bago
no'ng panahon ni Nokia


Oras-oras
keypad tinitipa


Upang maabot
ang final level


Na babalik din
sa unang level


Cheat code gamitin na
para mas masaya


Everwing ni FB
ay walang panama.
Written
10 August 2017


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
KHAYRI RR WOULFE Jan 2018
Craving, hunting for human flesh
Obnoxious beasts have been unleashed
Roaring, growling, killing spree
Piercing limbs menacingly
Severed heads hang on the tree
Eyes are watching, run with me.
Written
01 November 2015


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
KHAYRI RR WOULFE Dec 2017
May you never
rest in peace

In your grave
bereft of grace

Yield your worms
and decompose

All your flesh
and blood and bones

Kangkong is veggie
that grows in water

Okra is known as
the Lady Finger.
Written
02 August 2017


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
KHAYRI RR WOULFE Dec 2017
Isang batang babae
ang pangalan ay Izabel


Zabel ang palayaw
nakasuot ng kahel


Ang lahat ng ito
ay pangarap niya lang


Batang babae
isa palang hukluban


Eskandalo niya ay
kanya nang tinatakasan


Lahat ng patunay
pilit niyang pinagtatakpan.
Written
02 August 2017


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Next page