Hindi na natapos ang bagyo
At muling bubuhos ang ulan
Hindi na natapos ang araw
Hanggang masunog ang kalangitan.


Walang patid ang hangin
Lahat ng bagay ay kayang liparin
Rumaragasa ang tubig
Ngunit walang luhang kayang pawiin.


Hinahanap pa rin ang umaga
Kahit tanghali ay lipas na
Hinahanap pa rin ang liwanag
Humupa man ang sakuna.


Gumuguho pa rin ang lupa
Tinatabunan ang nakaraan
Gumuguho pa rin ang bundok
Gumuguho rin ang kapatagan
Gumuguho ang mga burol
Gumuguho ang mapupurol
Matalim man ay guguho rin
Pasusukuin ng suliranin.


Gumuguho ang lahat
Gumuguho sa bandang huli.


Hindi na natapos ang pagkawasak
Bumabagsak ang tulay na puno ng bitak.


Hindi na natapos ang paglisan.
Basa pa ang libingan,
May ihahatid muli sa himlayan.


Hindi na natapos ang unos
Delubyo sa gitna ng buhawi
Lindol sa gitna ng tagtuyot
Hinagpis sa gitna ng pagkamuhi.


Panaghoy sa dulo ng pagkasawi.


Dito na lang ako sa lilim
Kung saan nag-aagaw ang liwanag at dilim
Magkukubli sa isang sulok
Hanggang lamunin ng alikabok.


Hindi na natapos ang gabi
At tumigil ang orasan
Hindi pa tapos ang bagyo
Ay bumubuhos muli ang ulan.
Written
12 August 2018


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Bagong-bago
no'ng panahon ni Nokia


Oras-oras
keypad tinitipa


Upang maabot
ang final level


Na babalik din
sa unang level


Cheat code gamitin na
para mas masaya


Everwing ni FB
ay walang panama.
Written
10 August 2017


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Craving, ******* for human flesh

Obnoxious beasts have been unleashed

Roaring, growling, killing spree

Piercing limbs menacingly

Severed heads hang on the tree

Eyes are watching, run with me.
Written
01 November 2015


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Khayri RR Woulfe Dec 2017
May you never
rest in peace

In your grave
bereft of grace

Yield your worms
and decompose

All your flesh
and blood and bones

Kangkong is veggie
that grows in water

Okra is known as
the Lady Finger.
Written
02 August 2017


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Khayri RR Woulfe Dec 2017
Isang batang babae
ang pangalan ay Izabel


Zabel ang palayaw
nakasuot ng kahel


Ang lahat ng ito
ay pangarap niya lang


Batang babae
isa palang hukluban


Eskandalo niya ay
kanya nang tinatakasan


Lahat ng patunay
pilit niyang pinagtatakpan.
Written
02 August 2017


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Khayri RR Woulfe Dec 2017
Dadalawin kita
sa iyong guni-guni

Aapihin kita
sa lahat ng sandali

Nanamnamin ko
ang lahat ng 'yong pighati

Igagapos ka
umaga, araw at gabi

Lagi mo na akong kasama
sa 'yong tabi

Oras mo sa mundo
ngayo'y nagmamadali.
Written
02 August 2017


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Khayri RR Woulfe Dec 2017
****! ****! ****!

Burp! Burp! Burp!

****! ****! ****!
Written
02  August 2017


Copyright
© Khayri R.R. Woulfe. All rights reserved.
Next page