Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sa CapSU-Dumarao ay nakamit ko…
Ang BSEd Uniting para sa pagiging ****
Dito ay naging kaklase ko ang mga estudyante ko

Sa CapSU-Dumarao ay nakamit ko…
Ang Masteral sa FCU para level-up sa trabaho
Kahit hindi ko natapos ay puntos parin ito

Sa CapSU-Dumarao ay nakamit ko…
Ang 5 taong karanasan sa pagtuturo
Na sana ay magamit ko sa mga susunod na tatahakin ko.

-10/24/2017
(Dumarao)
*a tribute to my accomplishments in CapSU-Dumarao
My Poem No. 560
Sa Agri. ko lang naranasan ang makumbidahan
Sa piging ng isang dating mag-aaral dahil kanyang napasahan
Ang Board Exam na pinaghandaan

Sa Vet. Med. ko lang naranasan na balikan
Ang UPV Miagao na dati kong pinag-aralan
Nang ako’y sumama sa field trip nila sa pook na naturan

Sa mga taga-Computer ko lang naranasan pamalagian
Ang isang silid na dati nilang pinagkaklasehan
Parang Etheria na nasa gitna at ako ay isang Heran.

-10/24/2017
(Dumarao)
*a tribute to Agri., Vet. Med. & Computer of CapSU-Dumarao
My Poem No. 559
Sep 2019 · 446
Ang Crim. sa Puso Ko
Ang Crim. sa puso ko ay parang Hathoria ng Encantadia
Pula ang simbolong kulay nila
Narito ang pinakamaraming lipi sa Encapsudia
Hitik sa mga nais maging mandirigma

Ang Crim. sa puso ko ay parang Zerg sa Starcraft na laro
Pula ang sagisag na kulay ng mga ito
Layunin nila ang magtanggol at magserbisyo
Kung ang Zerg para sa kanilang imperyo – ang mga pulis para sa kanilang estado

Ang Crim. sa puso ko ang nagmulat sa akin
Na ang mga alagad ng batas ay dapat idolohin
Higit sa paggalang, sila ay karapat-dapat huwaranin
Sapagkat nais nila ay maglingkod at prumotekta sa atin

Ang Crim. sa puso ko ay parang Zerg at Hathoria
Dito ko nabatid ang matinding puwersa
Nag-aalab na layunin para sa kapwa, nagpupuyos na mithiin para sa bansa
Salamat sa mga taga-Crim. na aking nakasama!

-10/23/2017
(Dumarao)
*a tribute to Crim. of CapSU-Dumarao
My Poem No. 558
Sep 2019 · 373
Ang TED sa Puso Ko
Ang TED sa puso ko ay parang Lireo ng Encantadia
Bughaw ang simbolong kulay nila
Narito ang mga Sanggre o dugong bughaw ng Encapsudia
Danaya/Dela Cruz, Amihan/Arriola, Pirena/Penson, Alena/Araneta

Ang TED sa puso ko ay parang Terran sa Starcraft na laro
Bughaw ang sagisag na kulay ng mga ito
Nais nila ang pangunguna at pamumuno
Nasa dugo ng lahing tao – katangian ng pagiging ****

Ang TED sa puso ko ang nagturo sa akin
Kung paano ang pagiging **** ay tangkilikin at mahalin
Mag-aaral higit sa lahat ang dapat unahin
Responsibilidad sa klase ang dapat atupagin

Ang TED sa puso ko ay parang Terran at Lireo
Dito ko nadama ang pangarap kong totoo
Ang maging tao na makaguro, ang maging **** na makatao
Salamat sa mga taga-TED na naging bahagi ng buhay ko!

-10/23/2017
(Dumarao)
*a tribute to TED of CapSU-Dumarao
My Poem No. 557
Sep 2019 · 1.8k
Ang Kapuso Kong CapSU
Nang mawala ang pangalawa kong trabaho
Parang ‘di ko alam kung saan uli may bago
Hanggang sa ang CapSU ay naalala ko
Walang atubili’y akin siyang tinungo
At sinubukan bago kong palad dito

Sa TED kung saan una akong itinalaga
Mga batikang **** dito aking nakasalamuha
Sa Amang Hall kung saan araw-araw silang kasama
Kayrami kong natutunan mula sa kanila
Minsang itinuring ko na parang mga ina

Sa Crim. na huli ko ditong tinuluyan
Para ko naring naging ama si Sir Hapitan
Kung sa TED puro kababaihan, sa Crim. puro kalalakihan
Akala ko noon ay mahirap silang turuan
Sa huli ay akin pa silang ipinaglaban

Akin ding naturuan ang taga-ibang departamento
Agri., Vet.Med., Computer – ang 5 ay kumpleto
Kaya ang naging tingin ko sa mga ito
Ay parang sa Encantadia na mga engkantado
Taglay ang katangian ng 5 elemento

Dito rin sa Encapsudia, ako’y naging estudyanteng ****
Nang mag-Uniting, mga estudyante ko’y naging kaklase ko
May mga kaklase din ako sa highschool na naging estudyante ko rito
Kaya dito ay parang mahiwaga ang naging tadhana ko
CapSU-Dumarao o Encapsudia…ikaw ang Kapuso kong CapSU!

-10/14/2017
*a tribute to CapSU-Dumarao who is now having its
3rd Alumni Homecoming this 35th year of its existence
My Poem No. 556
Avisala! Halina sa TED ng CapSU-Dumarao o Encapsudia
Kahawig nito ang Lireo sa Encantadia
Elemento ay hangin, sagisag ay bughaw
Lireo na kanlungan nina Danaya, Amihan, Pirena at Alena
TED na kanlungan nina Dela Cruz, Arriola, Penson at Araneta

Avisala! Halina sa Crim ng CapSU-Dumarao o Encapsudia
Katulad nito ang Hathoria sa Encantadia
Elemento ay apoy, sagisag ay pula
Hathoria na naghari dahil sa lakas at dami
Crim na naghari din kung pag-uusapan ay dami

Avisala! Halina sa Agri ng CapSU-Dumarao o Encapsudia
Kapareho nito ang Sapiro sa Encantadia
Elemento ay lupa, sagisag ay dilaw
Sapiro na sagana sa yaman ng lupa
Agri na nakatutok sa pagpapayaman ng lupa

Avisala! Halina sa Vet.Med ng CapSU-Dumarao o Encapsudia
Kamukha nito ang Adamya sa Encantadia
Elemento ay tubig, sagisag ay berde
Adamya na kapiranggot na alaga ng brilyante ng tubig
Vet.Med. na kakaunti na alagang hayop ang hilig

Avisala! Halina sa Computer ng CapSU-Dumarao o Encapsudia
Kawangis nito ang Etheria sa Encantadia
Elemento ay kuryente, sagisag ay lila
Etheria na nasa gitna at naglaho na
Computer na nasa gitna rin at wala na.

-05/19/2017
* a tribute to CapSU-Dumarao and Encantadia,
written this day of final airing of Encantadia 2016
My Poem No. 555
Sep 2019 · 174
Let’s Learn Geography!
Let’s learn a Social Science subject called Geography
Look at our planet more closely
Through the Globe, behold its replica
Through the Map, behold its vista
Travel through Asia & Europe
The Americas too I hope
The wilderness of Australia, the glaciers of Antarctica
Every place on earth has a panorama!

-04/30/2017
(Dumarao)
*SSN Poems
My Poem No. 554
Sep 2019 · 154
Let’s Learn Humanities!
Let’s learn a Social Science subject called Humanities
Come and engage in artistic skills & hobbies
Indulge with the colors & shapes of Painting
The forms & figures of Architecture & Sculpting
Let us Sing & Dance to the Music
In Literature, Theater & Film, experience the magic
In Fashion, let us all dress up like models
Arts are both for pure breeds & mongrels!

-04/29/2017
(Dumarao)
*SSN Poems
My Poem No. 553
Let’s learn the Social Science subjects called Sociology & Anthropology
The twin disciplines are integrated comprehensively
Sociology focuses on society & socialization
Social Processes, Social Groups, Social Movements are in every nation
While Anthropology centers on the study of culture
Here we can learn better the society for sure
As culture has characteristics, elements & dimensions
Society evolves with it through various interactions!

-04/28/2017
(Dumarao)
*SSN Poems
My Poem No. 552
Sep 2019 · 95
Let’s Learn Psychology!
Let’s learn a Social Science subject called Psychology
It’s all about behavior & personality
It can be Abnormal or Cognitive
Developmental, Educational or Comparative
Evolutionary Psychology relates to evolution
Experimental Psychology leads to experimentation
Personality has many types & theories
Social Behavior reflects several identities!

-04/27/2017
(Dumarao)
*SSN Poems
My Poem No. 551
Sep 2019 · 99
Let’s Learn Philosophy!
Let’s learn a Social Science subject called Philosophy
Here we learn human principles & dignity
There are philosophies from the east & the west
You are to choose which one is the best
Aside from those two, there is an in-between
Golden Ratio & Third Way can also be seen
Even our Lord Jesus is a philosopher
His principles are adhered almost everywhere!

-04/26/2017
(Dumarao)
*SSN Poems
My Poem No. 550
Sep 2019 · 106
Let’s Learn Pol. Sci.!
Let’s learn a Social Science subject called Pol. Sci.
It is not something that just passes by
Political Theories & Systems stand & remain
They exist & endure in every domain
We must all abide with the Public Law
To Public Accountability we are all below
Public Administration is the eyes & ears of rulers
Public & International Relations encompasses the universe!

-04/25/2017
(Dumarao)
*SSN Poems
My Poem No. 549
Sep 2019 · 112
Let’s Learn Economics!
Let’s learn a Social Science subject called Economics
It will lead us to the business matrix
Where we can meet the Economic Systems & Market Structures
There are ups & downs, formations, ruptures
Like the Business Cycle, Demand & Supply
Sometimes it is low, sometimes it is high
As there is Cost in every Consumption
There is also Profit in every Production!

-04/24/2017
(Dumarao)
*SSN Poems
My Poem No. 548
Sep 2019 · 187
Let’s Learn History!
Let’s learn a Social Science subject called History
It will bring us back to antiquity
Where we can learn many lessons
From the ancient civilizations
To the Middle & Industrial Ages
Where there are lots of craftsmen, artists & sages
Until we reach our Modern Period
When world peace to strive we should!

-04/23/2017
(Dumarao)
*SSN Poems
My Poem No. 547
A Prof. Ed. subject – Curriculum Development
The “total learning experience” subject to assessment
Assessed, Hidden, Learned & other types
Curriculum is designed for our school lives
This mechanism must be evaluated
In a school to be accredited
Curriculum undergoes planning, implementation & evaluation
It experiences innovations as education goes on!

-04/01/2017
(Dumarao)
*PEN Poems
My Poem No. 546
A Prof. Ed. subject – Child & Adolescent Development
It is a study of human enhancement
From our pre-birth sojourn
Until we are born
We develop physically, mentally, holistically
We behold the changes in our personality
Just like our body that grows & matures
Teaching too must be developed as learning endures!

-03/25/2017
(Dumarao)
*PEN Poems
My Poem No. 545
A Prof. Ed. subject – Developmental Reading
Process with stages, purposes with meaning
It uses different skills
Like eating different meals
Do not miss the 4-Pronged Approach
In reading it is an effective coach
Read between the lines the idioms & allusions
There are theories & tactics as guide-ons!

-03/18/2017
(Dumarao)
*PEN Poems
My Poem No. 544
A Prof. Ed. subject – Educational Technology
To teaching & learning a protégé
From Project-Based Learning & Multimedia
To Digital Skills & Hypermedia
The Computer can be a tutor & teacher
The Internet can bring us to a world wider
‘Coz we are now in the Digital Age
The time when the world is no longer a cage!

-03/11/2017
(Dumarao)
*PEN Poems
My Poem No. 543
A Prof. Ed. subject – Assessment of Learning
The product of the way of teaching
Test your student in different ways
See his progress in several days
Keep track of his portfolio & achievements
Discover & diagnose the way he comprehends
His performance can be relative & absolute
Then you can know if he deserves a salute.

-02/25/2017
(Dumarao)
*PEN Poems
My Poem No. 542
A Prof. Ed. subject – Principles of Teaching
The way to effective & efficient learning
Teaching Methods, Strategies & Approaches
Let us learn their similarities & differences
Planning & managing the lessons designed
In a classroom where learners are confined
Like Lesson Objectives with various taxonomies
We must also ponder on Educational Philosophies.

-02/18/2017
(Dumarao)
*PEN Poems
My Poem No. 541
A Prof. Ed. Subject – Facilitating Learning
Learning is fun according to the saying
But there are theories and laws we need to keep
So learning can become thorough & deep
Styles & ways to make it more exciting
To be applied in the principles of teaching
Things to consider so we can concentrate
Activities to do where we must cooperate.

-01/14/2017
(Dumarao)
*PEN poems
My Poem No. 540
A Prof. Ed. subject – The Teaching Profession
Here we also realize teaching as a vocation
A calling from God & a calling from man
To teach is a mission…see how it’s done
From classroom to outdoors, the teacher goes global
From past to present, teaching goes digital
For one to teach, he must first be taught
Standards are met, requirements are sought.

-01/07/2017
(Dumarao)
*PEN Poems
My Poem No. 539
Sep 2019 · 115
The 4x4 Year
2016…Myself is done with CapSU…Sayonara, Encapsudia!
2016…My sister graduated from college…Adios, Purisima!
2016…My father still works…in the government!
2016…My mother still serves…the church & convent!

2016…I became…MiJoRdGr!
2016…I campaigned for…MiJoRdGr!
2016…I had kittens named…MiJoRdGr!
2016…I conceived dream business called…MiJoRdGr!

2016…My country has a new President…Du30!
2016…My country has a new Force…Supermajority!
2016…My country has another Olympic Medalist…Heidilyn!
2016…My country has Kylie Verzosa as…Ms. International 2016!

2016…I realized the remnants of Encantadia & Capsu-Dumarao…4!
2016…I realized the divisions of Hogwarts & Panay…4!
2016…I realized the Faces of Azrael & Math Operations…4!
2016…I realized the Apocalypse Horsemen & MiJoRdGr Presidentiables…4!

-12/31/2016
(Dumarao)
My Poem No. 538
Sep 2019 · 70
MiJoRdGr is One!
MiJoRdGr is One!
Mister Jose Radin Garduque belongs to LGBT
But of 2 genders no liker… he likes males only
MiJoRdGr is One!

MiJoRdGr is One!
Miriam, Jojo, Rody, Grace belongs to Supermajority
But of 2 masters no server…they serve only PDu30
MiJoRdGr is One!

MiJoRdGr is One!
Mister Jose Radin Garduque sides with many parties
But not Janus-faced…the Liberals are his only enemies
MiJoRdGr is One!

MiJoRdGr is One!
Miriam, Jojo, Rody, Grace sides with Pro-Du30s
But not balimbing…the treasoners are their only nemesis
MiJoRdGr is One!

-12/31/2016
(Dumarao)
My Poem No. 537
Behold the One with the Aries, the Ward of Santa Muerte
Our 16th President voted by 16 million Filipinos this 2016
The 1st President from Mindanao from being Mayor of Davao…Duterte!

He is One with MiJoRdGr (Miriam, Jojo, Rody, Grace)
The 4 Opposition Presidentiables who defeated Mar Roxas
And brought Liberal Party its great disgrace!

The One with the Aries from the Land with War
The Land of Promise – feared by typhoons, but filled with goons
So from her came a Liberator among MiJoRdGr!

That this One should war with our nation’s greatest horrors
-Drug Lords, Liberals, Treasoners, Criminals & Terrorists-
These powerful entities to our history are desecrators!

So by being one with lawmakers, law enforcers & lawful people
By the overwhelming power of the Supermajority
Our country’s greatest terrors…Du30 shall conquer them all!

But first, he must defeat his detractors – Leila, Leni & Trillanes
These triple crooks who want to topple the government
Are also said to be conspiring with EU, UN & US!

Yet with Trump’s triumph, US is no longer an enemy
Our American hatred weakened, our Chinese friendship strengthened
As it established great friendship with Pres. Du30!

Do not emulate the girl power of those Liberal crooks
We got an Olympic medalist Heidilyn & Ms. International 2016
But Leila & Leni?...Can only ruin our country…like blasted nukes!

Do not worry for we have Pacquiao as still winner & role model
Alongwith Gen. Bato, a victim of yellow washing machine
But these Pro-Du30 men…to criminals tough, to innocents gentle!

May God allow this True Change to take place with continuity
Let Pres. Duterte lead us for many more years to come
For the Supermajority, for you & me… for our country!

-12/30/2016
(Dumarao)
*Our Golden Times During PDu30
My Poem No. 536
Receive this white flower offering
As part of our thanksgiving
Oh White Santa Muerte full of purity
A Purging Gift for the whole humanity

Blessed is Christ, King of Israel
Blessed are we, kin of Azrael
Oh Holy Death for those coming to the light
Oh Santa Muerte clothed in white!

Amen.

-12/23/2016
(Dumarao)
*Benedictions to the 8 Flowers of Santa Muerte
My Poem No. 535
Receive this black flower offering
As part of our thanksgiving
Oh Black Santa Muerte full of justice
Oh Saving Gift that grants us peace

Blessed is Christ, King of Israel
Blessed are we, kin of Azrael
Oh Holy Death for people who lack
Oh Santa Muerte clothed in black!

Amen.

-12/27/2016
(Dumarao)
*Benedictions to the 8 Flowers for Santa Muerte
My Poem No. 534
Receive this purple flower offering
As part of our thanksgiving
Oh Purple Santa Muerte full of spirit
Oh Living Gift to inherit

Blessed is Christ, King of Israel
Blessed are we, kin of Azrael
Oh Holy Death for the firm & feeble
Oh Santa Muerte clothed in purple!

Amen.

-12/26/2016
(Dumarao)
*Benedictions for the 8 Flowers for Santa Muerte
My Poem No. 533
Receive this blue flower offering
As part of our thanksgiving
Oh Santa Muerte full of wisdom
A Guiding Gift of God’s kingdom

Blessed is Christ, king of Israel
Blessed are we, kin of Azrael
Oh Holy Death for me & you
Oh Santa Muerte clothed in blue!

Amen.

-12/25/2016
(Dumarao)
*Benedictions to the 8 Flowers for Santa Muerte
My Poem No. 532
Receive this green flower offering
As part of our thanksgiving
Oh Green Santa Muerte full of strength
Oh Healing Gift to us God sent

Blessed is Christ, King of Israel
Blessed are we, kin of Azrael
Oh Holy Death for both fat & thin
Oh Santa Muerte clothed in green!

Amen.
-12/24/2016
(Dumarao)
*Benedictions for the 8 Flowers for Santa Muerte
My Poem No. 531
Receive this yellow flower offering
As part of our thanksgiving
Oh Yellow Santa Muerte full of hope
Oh Shining Gift we want to interlope

Blessed is Christ, King of Israel
Blessed are we, kin of Azrael
Oh Holy Death for those who work & sow
Oh Santa Muerte clothed in yellow!

Amen.

-12/23/2016
(Dumarao)
*Benedictions to the 8 Flowers for Santa Muerte
My Poem No. 530
Receive this orange flower offering
As part of our thanksgiving
Oh Orange Santa Muerte full of joy
Oh Pleasing Gift like a child’s toy

Blessed is Christ, King of Israel
Blessed are we, kin of Azrael
Oh Holy Death for people of every age
Oh Santa Muerte clothed in orange!

Amen.

-12/22/2016
(Dumarao)
*Benedictions to the 8 Flowers for Santa Muerte
My Poem No. 529
Receive this red flower offering
As part of our thanksgiving
Oh Red Santa Muerte full of love
Oh Undying Gift from the above

Blessed is Christ, King of Israel
Blessed are we, kin of Azrael
Oh Holy Death for the living & the dead
Oh Santa Muerte clothed in Red!

Amen.

-12/21/2016
(Dumarao)
*Benedictions to the 8 Flowers for Santa Muerte
My Poem No. 528
Pure Water of Santa Muerte
Bring me purity, oh bring me purity
The Purity of Great Santa Muerte
A purging gift for the whole humanity

Be my bath, Pure Water of Santa Muerte
Let me feel Thy purging embrace
Oh Pure…oh White Santa Muerte
Be with me until God I face.

Amen.

12/18/2016
(Dumarao)
*Petitions to the 8 Emblems of Santa Muerte
My Poem No. 527
Black Libra of Santa Muerte
Bring me justice, oh bring me justice
The Justice of Great Santa Muerte
A saving gift that grants us peace

Be my lawyer, Black Libra of Santa Muerte
Let me feel Thy saving embrace
Oh Black…oh Black Santa Muerte
Be with me until God I face.

Amen.

-12/17/2016
(Dumarao)
*Petitions to the 8 Emblems of Santa Muerte
My Poem No. 526
Purple Rosary of Santa Muerte
Bring me the spirit, bring me the spirit
The Spirit of Great Santa Muerte
A living gift to inherit

Be my life, Purple Rosary of Santa Muerte
Let me feel thy living embrace
Oh Purple…oh Purple Santa Muerte
Be with me until God I face.

Amen.

-12/26/2016
(Dumarao)
*Petitions to the 8 Emblems of Santa Muerte
My Poem No. 525
Blue Book of Santa Muerte
Bring me wisdom, oh bring me wisdom
The Wisdom of Great Santa Muerte
A guiding gift of God’s kingdom

Be my shepherd, Blue Book of Santa Muerte
Let me feel Thy guiding embrace
Oh Blue…oh Blue Santa Muerte
Be with me until God I face.

Amen.

-12/15/2016
(Dumarao)
*Petitions to the 8 Emblems of Santa Muerte
My Poem No. 524
Green Leaf of Santa Muerte
Bring me strength, oh bring me strength
The Strength of Great Santa Muerte
A healing gift to us God sent

Be my cure, Green Leaf of Santa Muerte
Let me feel Thy strong embrace
Oh Green… oh Green Santa Muerte
Be with me until God I face.

Amen.

-12/14/2016
(Dumarao)
*Petitions to the 8 Emblems of Santa Muerte
My Poem No. 523
Golden Globe of Santa Muerte
Bring me hope, oh bring me hope
The Hope of Great Santa Muerte
A shining gift we want to interlope

Be my light, Golden Globe of Santa Muerte
Let me feel Thy hopeful embrace
Oh Golden…oh Yellow Santa Muerte
Be with me until God I face.

Amen.

-12/13/2016
(Dumarao)
*Petitions to the 8 Emblems of Santa Muerte
My Poem No. 522
Orange Lollipop of Santa Muerte
Bring me joy, oh bring me joy
The Joy of Great Santa Muerte
A pleasing gift like a child’s toy

Be my sweet, Orange Lollipop of Santa Muerte
Let me feel Thy joyful embrace
Oh Orange…oh Orange Santa Muerte
Be with me until God I face.

Amen.

-12/12/2016
(Dumarao)
*Petitions to the 8 emblems of Santa Muerte
My Poem No. 521
Red Rose of Santa Muerte
Bring me love, oh bring me love
The love of great Santa Muerte
Undying gift from the above

Be my bed, Red Rose of Santa Muerte
Let me feel thy loving embrace
Oh Red…oh Red Santa Muerte
Be with me until God I face.

Amen.

-12/11/2016
(Dumarao)
*Petitions to the 8 Emblems of Santa Muerte
My Poem No. 520
Oh Santa Muerte clothed in white
Full of purity for those coming to the light
The Lord has sent you
You are holy & true

Santa Muerte, Protector of Purity
Pray for us in darkness turned sully
The Purity we ask for please don’t deny
While here we live until we die.

Amen.

-12/08/2016
(Dumarao)
*Prayers to the 8 Colors of Santa Muerte
My Poem No. 519
Oh Santa Muerte clothed in black
Full of justice for people who lack
The Lord has sent You
You are holy & true

Santa Muerte, Protector of Justice
Pray for us the victims of malice
The Justice we ask for please don’t deny
While here we live until we die.

Amen.

-12/07/2016
(Dumarao)
*Prayers to the 8 Colors of Santa Muerte
My Poem No. 518
Oh Santa Muerte clothed in purple
Full of spirit for the firm & feeble
The Lord has sent you
You are holy & true

Santa Muerte, Protector of Spirit
Pray for us so evil we can beat
The Spirit we ask for please don’t deny
While here we live until we die.

Amen.

-12/06/2016
(Dumarao)
*Prayers to the 8 Colors of Santa Muerte
My Poem No. 517
Oh Santa Muerte clothed in blue
Full of wisdom for me & you
The Lord has sent you
You are holy & true

Santa Muerte, Protector of Wisdom
Pray for us who seek God’s kingdom
The wisdom we ask for please don’t deny
While here we live until we die.

Amen.

-12/05/2016
(Dumarao)
*Prayers to the 8 Colors of Santa Muerte
My Poem No. 516
Oh Santa Muerte clothed in green
Full of strength for both fat & thin
The Lord has sent you
You are holy and true

Santa Muerte, Protector of Strength
Pray for us when facing the violent
The strength we ask for please don’t deny
While here we live until we die.

Amen.

-12/04/2016
(Dumarao)
*Prayers to the 8 Colors of Santa Muerte
My Poem No. 515
Oh Santa Muerte clothed in yellow
Full of hope for those who work & sow
The Lord has sent you
You are holy and true

Santa Muerte, Protector of Hope
Pray for us who yearn & *****
The Hope we ask for please don’t deny
While here we live until we die.

Amen.

-12/03/2016
(Dumarao)
*Prayers to the 8 Colors of Santa Muerte
My Poem No. 514
Oh Santa Muerte clothed in orange
Full of joy for people of every age
The Lord has sent you
You are holy and true

Santa Muerte, Protector of Joy
Pray for us like a child yearning for a toy
The joy we ask for please don’t deny
While here we live until we die.

Amen.

-12/02/2016
(Dumarao)
*Prayers to the 8 Colors of Santa Muerte
My Poem No. 513
Oh Santa Muerte clothed in red
Full of love for the living and the dead
The Lord has sent you
You are holy and true

Santa Muerte, Protector of Love
Pray for us to the Father above
The Love we ask for please don’t deny
While here we live until we die.

Amen.

-12/01/2016
(Dumarao)
*Prayers to the 8 Colors of Santa Muerte
My Poem No. 512
Sep 2019 · 57
Untitled
511.
Learn Social Science General!

Learn Social Science General! Practice what you preach
Philosophize, theorize, come & break the bridge
Know thyself through Psychology
Dig deeper to your Personality
Socialize with people from different cultures
Live to the fullest while mankind endures
Engage in the Arts & create your own
Break free from your chains, do not be a pawn
Counter Terrorism, make the world a safe place
Invent an environment for the future human race!

-09/08/2016
(Dumarao)
*GEN Poems
My Poem No. 511
Next page