Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jayr May 2018
Can you save that person?
Or will you save that person?
Can you not let them hurt again?
Or will you not let them hurt again?

Can you make that person happy, one more time?
Or will you make that person happy, like it's the last time?
Can you give that person the feeling that they've been longing for?
Or will you let that person feel that, no matter what comes?

Can you consider their worthless self?
Or will you decide to accept it?
Can you also be the person that decides?
Or will you be the person that initiates?

Making them feel and having them feel are both different
It isn't a matter of questions or actions
It's in the willingness, of the mind, of the heart
Now, can you do it? Or will you do it?
Jayr May 2018
Ikaw ba ay bigo sa pagibig?

Tipong lahat ay nadaan lang sa kilig?

Kahit sinong gusto ay 'di ka hilig?

Pagkabigong sa umpisa'y nagsimula sa titig?

---------------------------------------------------------­--------

'Wag kang mag-alala.

Dahil hindi ka nag-iisa.

Madami kayong nagdurusa.

Mga sawi na parehas na pinaasa.

-----------------------------------------------------------------­  

Kumalma ka, pag-isipang mabuti.

Sa tingin mo kaya'y bakit ka nasawi?

Maling pagkakataon, pagtugon ng madali?

Pag-abante't pag-atras, nagpaka martir sa hapdi?

-----------------------------------------------------------------­  

Kung ika'y bigo ay 'wag **** dibdibin.

Sa ngayon, maraming bagay ang dapat isipin.

Ang tunay na pag-ibig ay 'di madaling hanapin.

Nasa puso't kaluluwa, ang magmahal na nasa saloobin.
Jayr May 2018
Bakit? Bakit nga ba laging sa tula?

Bakit sa lahat ng pagkakataon, ito'y ginagawa?

Bakit emosyon at damdami'y,  dito napunta?

Bakit hindi maibigkas, at sayo'y maipakita?

-----------------------------------------------------­------------

Bakit sa bawat pagsulyap, sakit ang nadarama?

Bakit sa tuwing lalapitan, pagka-ilang ay nangunguna?

Bakit 'pag nakakasama, wala manlang saya?

Bakit 'pag nakakausap, may patlang na 'di mapuna?

  ------------------------------------------------------------­-----  

Bakit ganon, hindi saya ang nadarama?

Bakit ganon, walang ngiti na maipakita?

Bakit ganon, bawat kirot lumalala?

Bakit ganon, parang wala lang talaga?

  ------------------------------------------------------------­-----  

Bakit nga ba? Bakit laging ganito?

Bakit laging may hapdi, ang nararamdaman ko?

Bakit? Ako naman ay totoo?

Kaya pala, ako nga pala ay minsan ng naloko, at nabigo.
Jayr May 2018
That loneliness
Inside her shallow heart
Felt like a deep one
Almost empty, but left open.

I always admired her
Looked up to her flaws
Everything about her feels nostalgic
But there's this one feeling.

Her eyes are lively enough not to notice
Her smiles are even wider than you'd feel
Her face doesn't show that gloominess
That's exactly nobody knows.

Whenever I dig deeper knowing her
Even the darkness inside her
All those imperfections
Guilt, impurity, mortification

Her eyes are so full of life
But inside, it's like an empty vessel
Her heart, is a heart that keeps on loving
But in reality, it's a heart that is always hurting.
Next page