Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
JAIDY Jan 2
I still search
       for you in crowds,
       in empty fields
       and soaring clouds,

In city lights
       and passing cars,
       on winding roads
       and wishing stars,

I wonder where
      you could be now,
      for years I've not said
      your name out loud,

And long since
      I called you mine--
      time has passed
      for You and I.

But I have learnt
     to live without
     I do not mind--
     I still love you anyhow.
JAIDY Nov 2018
Noong una tayong magkita ramdam ko ang kaba,
Hindi ko maipaliwanag kung bakit nga ba,
Mga ngiti **** puno ng ligaya,
At ako'y balisa sa sobrang saya,
Sa wakas, Nakilala din kita,
Walang araw na hindi mo ako pinapasaya,
Lumipas ang ilang buwan,
At para bang may kakaiba akong nararamdaman,
Hindi ko alam, hindi ako sigurado,
Pero parang totoo,
Ako'y nahuhulog na saiyo,
Gusto kong magtapat sayo,
Pero inunahan mo ako,
At sinabe **** "Gusto kita"
Akala ko wala ng karugtong mayroon pa pala,
"Pero may mahal na akong iba."

— The End —