Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Elymaïs Jan 6
Elke dag bring ek notepad op,
En begin ek om te skryf,
Maar die woorde kom nie.
Ek kan vra en ek kan smeek,
Maar hul wag langs die kantlyn
En spot my stil.
Elymaïs Dec 2020
Welcome to a Taco Tuesday
With the Boys from Outer Space
It is Such a Weird Delight
To Acquaint the Human Race

If you Listen you will Hear
That the Lions now give Chase,
And ****** the Revolution,
That Ignites upon the Wastes
english is a weird language
Elymaïs Nov 2020
It is you that I love.

Every hair upon your head is dear to me,

Not for the beauty of each hair,

But for that it is yours.

It is you that I love.
Elymaïs Oct 2020
Daar's 'n plek in ons siele,
War die seer nie kan inkom nie.
Maar waar is hierdie punt,
Waar lê dit binne ons?
In die diepte van ons harte,
Agter die mure wat ons bou,
Kan ons kyk tussen die krake,
En vind 'n Sleutelsteen
Wat ons heel hou?

'n Klein onbreekbare IETS
Waarin ons vergete hoop nog slaap?
'n Picture van wat ons is
Voor die ligte uitgaan

Maar wat sou ons dit noem,
As ons dit selfs kon vind?
Sou ons dit selfs kon herken,
As dit ons in die oë sou staar
En sê: „Ek bestaan“?
Sou ons daarna kon luister,
As ons dit selfs kon **** —
As ons selfs kon onthou
*** om sy taal te praat?

'n Klein onbreekbare IETS
Waarin ons vergete hoop nog slaap
'n Picture van wat ons is
Voor die ligte uitgaan

Daar's 'n plek in ons siele,
Waar die seer kan nie inkom nie.
"There is a part of us that cannot be hurt." — Dan Copes
Elymaïs Oct 2020
Las
Maar ten spyte van al die seer

wat ek regtig verdien het —

daar was ook pyne

wat ek stil gedra het

wat nie my las was nie.
Elymaïs Oct 2020
On this night, I saw
Through a tree's dark silhouette
A perfect, bright moon.
Elymaïs May 2020
Wees is 'n werkwoord,
Want soms is dit harde werk,
Net om te bestaan.

— The End —