LeBobbe 6d

You've taught me the meaning of loneliness,
Is the mere absence
of


You

I was never alone again.
LeBobbe Jan 8

To be someone who will be with you,
I have to change who I am.
I want to you to stay,
Yet I don't want to leave who I am.

I am someone you don't like,
And someone who likes you.
I have to give up
Either me or you.

Someone else told me to value myself
To give myself worth in the presence of you.
But if I give myself up to you,
Wouldn't discarding myself lose my value to you?

Both ways will lead me to my own destruction
that is why I would have to leave you.
Not because of our incompatibility,
But because someone else is already there
With your heart waiting for you.

We were already a tragedy from the very start
LeBobbe Jan 7

For what its worth,
I'm glad you came into my life.

Accepting that you are gone is.. probably my longest and most painful journey
LeBobbe Jan 3

Bakit bucket, bakit.

Ito ay nilalagay ng tubig ng damdamin.
Dugo, luha't pawis.
Ito ay aking pinuno ng aking bucket.
Na minsa'y nakakainis
Kung bakit ang bucket ko ay puno
dahil sa iyo.

Mawawala ako ng bait.
Dahil sa aking pag-iisip ng sakit.
Ang aking katawan ay duming-dumi.
Sa paglalakbay ko.
Sa paghahanap ko.
Ng mga sagot ng aking bakit.

Pero pero lang
Ang pagkain ng nilalamon
Kapag ako'y lumuha
Pero sa aking pagkakain.
ako'y pumapayat.

Lahat ng ito'y nangyayari.
Dahil ako'y di makapagsabi.
Sana'y lahat ng aking listahan sa bucket
ay masagot bago ko sipain.
Pero tubig ang laman ng bakit,
At dumi and aking katawin.

Kinailangan ko lang hugasan sarili ko
Gamit ng bucket na punong-puno
Ng dugo, luha't pawis.
Para maharap ko ang kinabukasan.
Na alam ko'y handa ang aking katawan.

Bakit bucket, bakit.

"Why"
shower thoughts
  Nov 2017 LeBobbe
Alexandria Hope

Loving me
is a waste
of money
and time
Why don't you
save yourself
for someone
who will love
the way you do

LeBobbe Nov 2017

As I believe in You.

Minimalistic Poetry
LeBobbe Nov 2017

I never thought at the end of the day,
I'd lose you.

At the end of the day I had nothing to say.
At the end of the day You will drift away.
At the end of the day I'd be labeled useless.
At the end of the day You would've chose someone else.

At the end of the day My problems won't be away.
At the end of the day You would've walked my way.
At the end of the day My regrets buries in my head.
At the end of the day You would've rested in his bed.

I never thought at the end of the day,
I wasn't the one who'll make you happy

At the end of the day is the day I lost you.
Next page