Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Pagtulog na lang ang pahinga
Pag gising, ikaw ang laman ng isip, ngunit
Pagkapikit ng mga mata
Pag-ibig mo pa rin ang hanap sa panaginip.

Sa gabi'y isang bangungot;
Sa araw'y malabong imahinasyon
Samantalang ang pinakamasalimuot—
Sabik akong magkatotoo lahat ng 'yon.
Tayo sana sa katapusan
Ikaw sana ang wakas
Prinsesa sa kaharian
Sumilip ka sa awang bukas
Bukas na lang kita hahanapin
Gabi na.
Baka sakaling ika'y maging akin.
Sa umaga.
Ako nalang parati ang taya.
I lie in bed

"I'm happy. " I said.

I lied in bed.
I see you behind clouds grey
The beaming sunshine after a storm
Evidence of beauty in tragedy

I see you in glistening oceans
Unsure of the waters awaiting past horizon
Evidence of beauty in uncertainty

I see you in dancing fields
The swaying of grass to the perennial hum of the wind
Evidence of beauty in tranquil

I see you in a tight hug
The comfort it offers
Evidence of beauty in safety

I see you in every little thing
Because people believe what they want to believe
People see what they ought to see

And I believe that I see you in all the beautiful things —
Evidence of love so pure.

I hope you do, too
If you could just see me too.
Lilipad ako
Pero hindi dahil sa apoy
Hindi dahil sa kailangan kong lumisan
Hindi para magliwanag ang kalangitan
Hindi para abutin ang buwan
Hindi rin para abutin ang mga tala
Hindi dahil sa'yo
At lalong lalo na—
Hindi para sa'yo.

Lilipad ako kasi gusto ko.
Kasi matagal nang nakatanim ang mga ugat ko sa lupa
At hindi sapat ang lupa para sa mga paang mapaghanap.

— The End —