Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
LS
17/F   
Sy Lilang
PPC Palawan, Philippines    "Ako'y saksi sa pagtagas ng mga salita sa kawalan, siyang tuntungan ng pag-ibig na isinaboy sa ginintuang kalawakan" - SYL #JesusSaves #Architect http://arkitektulaatbp.wordpress.com/

— The End —