Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
rakha   main   bhi   dil   dard   bas   tujh   kabhi   rait   khud   sabati   lahoo   bhaati   hain   dasht   dekh   arsal   apnay   bay   rasta   utha   bazm   veeraniyan   bojh   chupa   laga   mujh   basa   dera   ishq   maikaday   khaar   pur   tera   ghar   bana   lab   waasta   deep   mera   aaj   jala   saja   ghazal